Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,057,960

 Nghiên cứu tổng hợp vật liệu quang xúc tác có cấu trúc nano dùng làm điện cực photoanot cho quá trình sản xuất nhiên liệu hydro từ nước và năng lượng mặt trời. Mã số: ĐT.NCCB.ĐHƯD.2012-G/11
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đình Lâm; Thành viên:  GS. Vũ Thị Thu Hà, TS. Nguyễn Thị Thu Trang, ThS. Nguyễn Văn Chúc, TS. Nguyễn Thị Phương Hòa, TS. Đỗ Mạnh Hùng, ThS. Phạm Minh Tứ, ThS. Nguyễn Thị Luyện, ThS. Bùi Duy Hùng, ThS. Âu Thị Hằng
Số: 2012-G/11 ; Năm hoàn thành: 2019; Đề tài cấp Nhà nước; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Nghiên cứu này đã mở ra khả năng ứng dụng của điện cực trên cơ sở xúc tác CdS/TNTA cho quá trình quang điện phân nước sinh hydro. Nhóm đề tài đề xuất tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo điện cực để có thể thử nghiệm ở các mô hình pin có công suất cao hơn nhằm từng bước hướng tới mục tiêu thương mại hóa. Ngoài ra, điện cực trên cơ sở tổ hợp xúc tác Pt/rGO/TNTs cũng cho thấy là một vật liệu có tiềm năng trong phản ứng quang điện phân nước nên cũng cần được tập trung nghiên cứu có hệ thống và toàn diện hơn.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn