Nguyễn Quang Huy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,102,103

 
Mục này được 26637 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Quang Huy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  12/05/1983
Nơi sinh: Đức Lĩnh - Vũ Quang - Hà Tĩnh
Quê quán Đức Lĩnh - Vũ Quang - Hà Tĩnh
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Ngữ Văn; Tại: Trường ĐHSP Huế
Đơn vị công tác: Khoa Ngữ văn; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Văn học Việt Nam ; Tại: Đại học Khoa học - Đại học Huế
Dạy CN: Giảng dạy các chuyên ngành Văn học Việt Nam trung đại
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Ngữ Văn, 459 Tôn Đức Thắng - Hòa Khánh - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Điện thoại: 0984695635; Mobile: 0984695635
Email: nguyenquanghuyht@gmail.com; nqhuy@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 từ tháng 12/2012 đến tháng 12/ 2013, tập sự tại Khoa Ngữ Văn - ĐHSP Đà Nẵng. Từ tháng 12 năm 2013, Giảng viên chính thức tại Khoa Ngữ Văn - ĐHSP Đà Nẵng.
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu đối sánh truyện thơ Nôm người Việt và truyện thơ Nôm người Tày từ lí thuyết tâm lí học tộc người. Chủ nhiệm: Chủ nhiệm. Mã số: T2018-TN-08. Năm: 2018. (Feb 28 2019 8:38AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Bích Câu kì ngộ, Lâm tuyền kì ngộ từ góc nhìn Tâm lí học chiều sâu của C. G. Jung. Chủ nhiệm: Nguyễn Quang Huy. Thành viên: . Mã số: T2013-03-18. Năm: 2013. (Feb 19 2014 8:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Nghiên cứu truyện thơ Nôm người Việt và truyện thơ Nôm người Tày từ lí thuyết tâm lí – văn hóa tộc người: lịch sử và triển vọng. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Khoa học trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng. Số: 30(04). Trang: 66-72. Năm 2018. (Feb 28 2019 8:45AM)
[2]Bài báo: Violence, tyranny and suicide in viet’s and tay’s nom poetic stories: a comparative analysis of the case of two heroines in the tale of kieu and the biooc la from the viewpoint of psyche, society and culture of ethnicity. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. , Journal of science, the university of Danang- University of science and education. Số: 31(05). Trang: 10-15. Năm 2018. (Feb 28 2019 8:47AM)
[3]Bài báo: Giới hạn thân phận con người và motif tự tử trong truyện Nôm Bác học. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 8. Trang: 111 - 120. Năm 2016. (Mar 19 2017 12:02PM)
[4]Tham luận: SỰ KIẾN TẠO CÁC QUYỀN LỰC THIÊNG TRONG VĂN HÓA – VĂN HỌC VIỆT NAM TRUNG ĐẠI VÀ SỰ HIỆN DIỆN CỦA NÓ TRONG TRUYỆN NÔM BÁC HỌC. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. Kỉ yếu Hội thảo Quốc gia Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa. Trang: 141-152. Năm 2016. (Mar 19 2017 12:25PM)
[5]Bài báo: Nghiên cứu truyện Nôm bác học trên chiều lịch đại - những cách tiếp cận và hướng đến đọc khác. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Đại học Sài Gòn. Số: 7(32). Trang: 48 - 58. Năm 2015. (Mar 19 2017 11:55AM)
[6]Bài báo: Giới hạn thân phận con người và motif tự tử trong truyện Nôm Bác học. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 17A(04). Trang: 37-43. Năm 2015. (Feb 28 2019 8:41AM)
[7]Bài báo: Tâm thức tham dự trong Đoạn trường tân thanh của Nguyễn Du. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Khoa học và Giáo dục đại học sư phạm Đà Nẵng. Số: 17A (04)2015. Trang: 37-43. Năm 2015. (Mar 19 2017 11:58AM)
[8]Tham luận: Hai nẻo mộng truyền kì. Tác giả: Nguyễn Quang Huy
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Kỷ yếu hội thảo quốc gia về Phân tâm học với văn học tại Đại học Khoa Học Huế
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Trang: 99-115. Năm 2014.
(Jun 4 2015 9:41PM)
[9]Tham luận: Hai nẻo mộng truyền kì. Tác giả: Nguyễn Quang Huy
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Đại học Khoa Học Huế
marriage affairs all wife cheat i want an affair
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Trang: 99-115. Năm 2014.
(Jun 4 2015 9:40PM)
[10]Bài báo: Đường mơ về Tự ngã trong thơ văn Phạm Thái. Tác giả: Nguyễn Quang Huy. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(68)2013. Trang: 66-70. Năm 2013. (Feb 19 2014 8:34PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  
[2]Phương pháp nghiên cứu khoa học
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 Đại học  
[3]Xã hội học
Ngành: Khoa học XHNV
 2015 Đại học  Đại học Sư phạm
[4]Văn học trung đại Việt Nam/ Lịch sử văn học Việt Nam
Ngành: Ngữ văn
 2014 SV Sư phạm Ngữ Văn, Cử nhân Văn học  Trường ĐHSP Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn