Nguyễn Thị Cúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 29,259,446

 
Mục này được 7460 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Cúc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/02/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: 2012; Chuyên ngành: Kinh tế xây dựng và Quản trị dự án; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Địa chỉ liên hệ: K144/5 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0979733617
Email: nguyenthicuc1102@gmail.com; cucnguyen@dut.udn.vn
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cúc. Mã số: T2013-02-CBT81. Năm: 2013. (Mar 5 2015 12:43PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mô phỏng Monter Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball để phân tích rủi ro trong việc xác định giá thành xây dựng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cúc. Mã số: TB03-05. Năm: 2012. (Mar 5 2015 12:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTER CARLO THÔNG QUA PHẦN MỀM CRYSTAL BALL ĐỂ PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG. Tác giả: Nguyễn Thị Cúc, Trần Viết Nghị
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tuyển tập báo cáo Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 8. Trang: 89-93. Năm 2012.
(Mar 5 2015 1:00PM)
  
 Khen thưởng
[1] VALLET scholarship. Năm: 2008.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2007-2008. Số: 1119 - NQ/KT. Năm: 2008.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2008-2009. Số: 221/2009/KT. Năm: 2009.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm học 2010. Số: 47/ QĐ-UBND. Năm: 2010.
[5] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chương trình tình nguyện hè "Chung sức cộng đồng" năm 2010. Số: 07/22 - NQ/KT. Năm: 2010.
[6] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2009-2010. Số: 349/2010/ KT. Năm: 2010.
[7] Học bổng Ikeshita. Năm: 2011.
[8] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2009-2011. Số: 49 - NQ/KT. Năm: 2011.
[9] Đạt kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc. Số: 4938/QĐKT. Năm: 2012.
[10] Đã đạt tốt nghiệp xuất sắc. Số: 161/KT. Năm: 2012.
[11] Đã tham gia Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[12] Học bổng TOKAI. Năm: 2012.
[13] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ. Số: CBT81-2013/GXN-KH. Năm: 2013.
[14] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014. Số: 225/ QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn