Nguyễn Thị Cúc
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 99,132,711

 
Mục này được 17245 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Cúc
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  11/02/1989
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Hòa Vang, Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kinh tế xây dựng và Quản lý dự án; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa quản lý dự án; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2017; Chuyên ngành: Xây dựng; Tại: Trường Đại học Nagoya
Dạy CN: Kinh tế xây dựng, Quản lý công nghiệp
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Địa chỉ liên hệ: K144/5 Nguyễn Lương Bằng, TP Đà Nẵng
Điện thoại: ; Mobile: 0979733617
Email: nguyenthicuc1102@gmail.com; cucnguyen@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 12/2012 - nay: Khoa Quản lý Dự án, trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài Khác: Measuring Effectiveness of Transport Infrastructure Stock Utilization and its Regional Disparity in Vietnam. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cúc. Mã số: Không. Năm: 2017. (Jun 14 2018 10:35AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: PHÂN TÍCH RỦI RO CỦA DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP MONTE CARLO. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cúc. Mã số: T2013-02-CBT81. Năm: 2013. (Mar 5 2015 12:43PM)
[3] Đề tài cấp cơ sở: Ứng dụng mô phỏng Monter Carlo thông qua phần mềm Crystal Ball để phân tích rủi ro trong việc xác định giá thành xây dựng. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Cúc. Mã số: TB03-05. Năm: 2012. (Mar 5 2015 12:36PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đánh giá sự hiệu quả của việc sử dụng vật liệu xây dựng tích lũy trong cơ sở hạ tầng giao thông Việt nam. Tác giả: Nguyen Thi Cuc. Hội Nghị ATCESD2017. Số: No. Trang: No. Năm 2017. (Jun 14 2018 10:54AM)
[2]Bài báo: ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG MONTER CARLO THÔNG QUA PHẦN MỀM CRYSTAL BALL ĐỂ PHÂN TÍCH RỦI RO TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ THÀNH XÂY DỰNG. Tác giả: Nguyễn Thị Cúc, Trần Viết Nghị
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tuyển tập báo cáo Hội Nghị Sinh viên Nghiên cứu Khoa học lần thứ 8 Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Số: 8. Trang: 89-93. Năm 2012.
(Mar 5 2015 1:00PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Estimating the Material Stock of Roads: The Vietnamese Case Study. Authors: Thi Cuc Nguyen, Tomer Fishman, Alessio Miatto, Hiroki Tanikawa. Journal of Industrial Ecology. No: 23. Pages: 663-673. Year 2019. (May 27 2020 4:16PM)
[2]Presentations: Evaluation Material Stock of Roadways: The case study of Vietnam. Authors: Nguyen Thi Cuc. International Society for Industrial Ecology (ISIE) 2016; Nagoya, Japan. Pages: No. Year 2016. (Jun 14 2018 10:49AM)
  
 Khen thưởng
[1] VALLET scholarship. Năm: 2008.
[2] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2007-2008. Số: 1119 - NQ/KT. Năm: 2008.
[3] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2008-2009. Số: 221/2009/KT. Năm: 2009.
[4] Đã có thành tích xuất sắc trong chiến dịch "Thanh niên tình nguyện hè" năm học 2010. Số: 47/ QĐ-UBND. Năm: 2010.
[5] Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chương trình tình nguyện hè "Chung sức cộng đồng" năm 2010. Số: 07/22 - NQ/KT. Năm: 2010.
[6] Đạt thành tích xuất sắc trong học tập năm học 2009-2010. Số: 349/2010/ KT. Năm: 2010.
[7] Học bổng Ikeshita. Năm: 2011.
[8] Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn nhiệm kỳ 2009-2011. Số: 49 - NQ/KT. Năm: 2011.
[9] Đạt kết quả tốt nghiệp loại xuất sắc. Số: 4938/QĐKT. Năm: 2012.
[10] Đã đạt tốt nghiệp xuất sắc. Số: 161/KT. Năm: 2012.
[11] Đã tham gia Hội nghị Sinh viên Nghiên cứu khoa học Đại học Đà Nẵng. Năm: 2012.
[12] Học bổng TOKAI. Năm: 2012.
[13] Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cán bộ trẻ. Số: CBT81-2013/GXN-KH. Năm: 2013.
[14] Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn năm học 2013-2014. Số: 225/ QĐKT-CĐĐHĐN. Năm: 2014.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kinh tế xây dựng
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
[2]Quản lý công nghệ
Ngành: Khoa học quản lý
 2012 Sinh viên đại học  Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn