Nguyễn Thị Thuý Phượng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,175,851

 
Mục này được 23319 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thuý Phượng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/06/1983
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế Toán; Tại: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2019; Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Tại: Yokohama National University
Dạy CN: Kế Toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: +84236 3836987; Mobile: +84 867 660 135
Email: phuongntt@due.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

6/2005: Tốt nghiệp bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán _ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

11/2005-5/2009: Giảng viên _ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

6/2009 - 7/2011: Học Master of Accounting _ University of Melbourne _ Australia.

8/2011 - 2016: Giảng viên _ Khoa Kế toán _ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
4/2016: Học Phd - Yokohama National University - Japan
9/2019: Tốt nghiệp Tiến sĩ tại Nhật Bản
9/2019: Giảng viên _ Khoa Kế toán _Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp ĐHĐN: Đặc điểm công bố thông tin của báo cáo kế toán và sự bất cân xứng thông tin: Bằng chứng từ báo cáo kế toán của các công ty nước ngoài niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ. Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Thành viên: Lê Thị NaNguyễn Lan Phương. Mã số: B2019-DN04-30. Năm: 2022. (Aug 8 2020 4:06PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp cho công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Mã số: T2012-04-17. Năm: 2012. (Mar 27 2016 9:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sự ảnh hưởng của chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đến chất lượng thông tin kế toán: Góc nhìn quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Kế toán và Kiểm toán – VCAA 2021. Số: 2021. Trang: 490-499. Năm 2021. (Jul 26 2022 10:31PM)
[2]Bài báo: How is the difference in disclosure between annual reports following IFRS and US-GAAP: Evidence from disclosure of foreign firms listed on the US Stock Exchange. Tác giả: Phuong Thi Thuy Nguyen, Akihisa Kimura. Research works by young Japan Alumni-2021. Số: 2021. Trang: 43-55. Năm 2021. (Jul 26 2022 10:27PM)
[3]Bài báo: Bàn luận về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay trong quá trình vận dụng và nghiên cứu. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Tạp chí kế toán-kiểm toán. Số: 140. Trang: 32-35. Năm 2015. (Mar 27 2016 9:47PM)
[4]Bài báo: Mức độ hòa hợp về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay của Việt Nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Kế toán tài chính những thay đổi và định hướng phát triển trong tiến trình hội nhập. Số: 2014. Trang: 319-325. Năm 2014. (Mar 27 2016 9:38PM)
[5]Bài báo: Phân bổ chi phí hoạt động theo phương pháp thời gian (ABC time driven). Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Hội thảo kế toán trong quá trình hội nhập, Khoa Kế Toán, Trường Đại học Kinh tế. Số: 2012. Trang: 179-189. Năm 2012. (Mar 27 2016 9:36PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: ARE LONGER ANNUAL REPORTS LESS READABLE? EVIDENCE FROM FOREIGN FIRMS LISTED ON THE UNITED STATES STOCK EXCHANGES. Authors: Phuong Thi Thuy Nguyen, Huong Thanh Nguyen. Journal of Science and Technology. No: Vol.20, No.6.1. Pages: 58-63. Year 2022. (Jul 26 2022 10:38PM)
[2]Article: How Plain English Affects the Length of Annual Reports: Evidence from Annual Reports of Foreign Firms listed on the United States Stock Exchange. Authors: Phuong Nguyen, Akihisa Kimura. Journal of Accounting and Public Policy (ISI, SSCI, Q1). No: 39 (6). Pages: 1-26. Year 2020. (Aug 8 2020 3:57PM)
[3]Presentations: Disclosure characteristics of Annual Reports and the Information Asymmetry: Evidence from Annual Reports of Foreign Firms listed on the US Stock Exchange. Authors: Phuong, T.T, NGUYEN; Akihisa KIMURA. The 6th Vietnam International Conference in Finance. Pages: 12-12. Year 2019. (Nov 13 2019 3:10PM)
[4]Article: The Determinants of the Length of Annual Reports: Evidence from 20-F Filings. Authors: Phuong, T.T, NGUYEN; Akihisa KIMURA. Yokohama Journal of Social Science. No: 23. Pages: 41-54. Year 2018. (Nov 13 2019 3:12PM)
[5]Presentations: Readability of Annual Reports: Evidence from Foreign Firms in the United States Stock Exchange. Authors: Phuong, Thi Thuy, NGUYEN; Akihisa KIMURA. Japanese Accounting Review. Pages: 12-12. Year 2018. (Nov 13 2019 3:09PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường đại học kinh tế Đà Nẵng
[2]Tin học hóa kế toán
Ngành: Kế toán
 2008 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường đại học kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn