Nguyễn Thị Thuý Phượng
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,866,838

 
Mục này được 8671 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thuý Phượng
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  10/06/1983
Nơi sinh: Bình Định
Quê quán Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Kế Toán; Tại: Đại học Kinh Tế Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Kế toán; Trường Đại học Kinh tế
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2011; Chuyên ngành: Kế toán; Tại: Đại học Melbourne
Dạy CN: Kế Toán
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: (+84)-(0)-5113836987; Mobile: 
Email: phuong.ntt@due.edu.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 

6/2005: Tốt nghiệp bằng Cử nhân chuyên ngành Kế toán _ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

11/2005-5/2009: Giảng viên _ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.

6/2009 - 7/2011: Học Master of Accounting _ University of Melbourne _ Australia.

8/2011 - 2016: Giảng viên _ Khoa Kế toán _ Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng.
4/2016: Học Phd - Yokohama National University - Japan

 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Đánh giá các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp khi áp dụng để xác định giá trị doanh nghiệp cho công ty cổ phần sữa Việt Nam (Vinamilk). . Chủ nhiệm: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Mã số: T2012-04-17. Năm: 2012. (Mar 27 2016 9:27PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Bàn luận về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay trong quá trình vận dụng và nghiên cứu. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Tạp chí kế toán-kiểm toán. Số: 140. Trang: 32-35. Năm 2015. (Mar 27 2016 9:47PM)
[2]Bài báo: Mức độ hòa hợp về chuẩn mực kế toán chi phí đi vay của Việt Nam so với chuẩn mực kế toán quốc tế. Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Kế toán tài chính những thay đổi và định hướng phát triển trong tiến trình hội nhập. Số: 2014. Trang: 319-325. Năm 2014. (Mar 27 2016 9:38PM)
[3]Bài báo: Phân bổ chi phí hoạt động theo phương pháp thời gian (ABC time driven). Tác giả: Nguyễn Thị Thúy Phượng. Hội thảo kế toán trong quá trình hội nhập, Khoa Kế Toán, Trường Đại học Kinh tế. Số: 2012. Trang: 179-189. Năm 2012. (Mar 27 2016 9:36PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kế toán tài chính
Ngành: Kế toán
 2011 Sinh viên đại học
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
 Trường đại học kinh tế Đà Nẵng
[2]Tin học hóa kế toán
Ngành: Kế toán
 2008 Sinh viên đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường đại học kinh tế Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn