Nguyễn Văn Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 27581 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  00/00/0
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Vật liệu; Tại: Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: 2011; Chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu; Tại: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng
Lĩnh vực NC: Nghiên cứu và thiết kế: vật liệu xây dựng xanh, thân thiện môi trường; công nghệ sản xuất giảm thiểu tác động đến môi trường.
Vật liệu nano trong thiết kế vật liệu xử lý môi trường, tích trữ năng lượng
Ngoại ngữ: Tiếng Anh
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nvquang@dut.udn.vn; nvquangbm2@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 10-2011 đến 10/2012: Cán bộ tập sự -Bộ môn Vật liệu Xây dựng-Khoa Xây dựng Cầu đường.
Tháng 10/2012 đến 2015: Giảng viên
Tháng 09/2015 đến nay: Nghiên cứu sinh tại Hàn Quốc
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình xử lý nước bằng vật liệu diatomite Phú Yên được phủ bằng TiO2 kích thước nano. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Lâm Đại Tú, Hoàng Thị Cúc, Huỳnh Thị Hồng Thắm, Nguyễn Văn Quang. Mã số: B2010 ĐN02-58. Năm: 2011. (Aug 29 2013 5:47PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Tổng hợp potassium titanate K4Ti3O8 từ ilmenite Thừa Thiên Huế bằng phương pháp Submolten salt (SMS). Tác giả: Phạm Cẩm Nam, Nguyễn Văn Quang. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 1(62). Trang: 96-100. Năm 2013. (May 16 2013 4:04PM)
[2]Bài báo: Tổng hợp potassium titanate: K4Ti3O8VÀ KTiO2(OH). Tác giả: Lâm Đại Tú, Nguyễn Văn Quang, Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng. Số: 47-Quyển 1. Trang: 57-63. Năm 2011. (May 16 2013 3:59PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Molecularly imprinted hornlike polymer@ electrochemically reduced graphene oxide electrode for the highly selective determination of an antiemetic drug. Authors: Deivasigamani RanjithKumar, GaneshDhakal, Van Quang Nguyen, Jae-JinShim. Analytica Chimica Acta. No: 1141. Pages: 71-82. Year 2021. (Jan 13 2021 9:34PM)
[2]Article: A Study on Property Improvement of Cement Pastes Containing Fly Ash and Silica Fume After Treated at High Temperature. Authors: Thi Phuong Do, Van Quang Nguyen, Minh Duc Vu. International Conference on Green Technology and Sustainable Development. No: vol 1284. Pages: 532-542. Year 2020. (Jan 16 2021 9:49PM)
[3]Article: Solvent-driven morphology-controlled synthesis of highly efficient long-life ZnO/graphene nanocomposite photocatalysts for the practical degradation of organic wastewater under solar light. Authors: Van Quang Nguyen, M.L. Baynosa, D. Tuma, Y.R.Lee, J.J. Shim. Applied Surface Science. No: 486. Pages: 37-51. Year 2019. (Oct 31 2019 2:14PM)
[4]Article: Effect of nitrogen doping on the catalytic activity of carbon nano-onions for the oxygen reduction reaction in microbial fuel cells. Authors: Thi Hiep Han, Debananda, NeelimaMahato, SmrutiranjanParida, Jun Ho Shim, Anh Thi Nguyet Nguyen, Van Quang Nguyen, Moo Hwan Cho, Jae-JinShim. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: Available online 18 September 2019. Pages: Available online 18 September 2019. Year 2019. (Oct 31 2019 2:33PM)
[5]Article: Eco-friendly synthesis of recyclable mesoporous zinc ferrite@reduced graphene oxide nanocomposite for efficient photocatalytic dye degradation under solar radiationAuthor links open overlay panelpanel. Authors: M. Lara Baynosa, A. Hussein Mady, V. Quang Nguyen, D. Ranjith Kumar, M. Saad Sayed, D. Tuma, J-J. Shim. Shim. Journal of colloid and interface science. No: Available online 9 November 2019. Pages: Available online 9 November 2019. Year 2019. (Nov 15 2019 8:21PM)
[6]Article: Electrochemically growth-controlled honeycomb-like NiMoO 4 nanoporous network on nickel foam and its applications in all-solid-state asymmetric supercapacitors. Authors: Vijay S Kumbhar, Van Quang Nguyen, Yong Rok Lee, Chandrakant D Lokhande, Do-Heyoung Kim, Jae-Jin Shim. New Journal of Chemistry. No: 42(18). Pages: 14805-14816. Year 2018. (Oct 31 2019 2:40PM)
[7]Article: Poly (aniline‑co‑pyrrole)-spaced graphene aerogel for advanced supercapacitor electrodes. Authors: Van Chinh Tran, Sumanta Sahoo, Jinho Hwang, Van Quang Nguyen, Jae-Jin Shim. Journal of Electroanalytical Chemistry. No: 810. Pages: 154-160. Year 2018. (Oct 31 2019 2:49PM)
[8]Article: Chemically grown 3D copper hydroxide electrodes with different morphologies for high-performance asymmetric supercapacitors. Authors: Ravindra N Bulakhe, Van Quang Nguyen, Dirk Tuma, Yong Rok Lee, Haitao Zhang, Suojiang Zhang, Jae-Jin Shim. Journal of Industrial and Engineering Chemistry. No: 66. Pages: 288-297. Year 2018. (Oct 31 2019 2:52PM)
[9]Article: Flower-like Bi2S3 nanostructures grown on nitrogen-doped reduced graphene oxide for electrochemical determination of hydrogen peroxide. Authors: Deivasigamani Ranjith Kumar, Srinivasan Kesavan, Marjorie Lara Baynosa, Van Quang Nguyen, Jae-Jin Shim. Journal of colloid and interface science. No: 530. Pages: 361-371. Year 2018. (Oct 31 2019 2:57PM)
  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Patent: Zinc oxide nanoparticle​/reduced graphene oxide nanocomposite photocatalyst with controlled shape having high photocatalytic characteristics, and manufacturing method therefor

 Kỹ thuật

 2019

 WO 2019022268 A1 20190131

 From PCT Int. Appl. (2019), WO 2019022268 A1 20190131 Korea of Republic

  
 Khen thưởng
[1] Sieu Cuong Corporation Scholarship. Năm: 2007.
[2] Giải nhì Cuộc thi " Ý tưởng kinh doanh sáng tạo 2009-2010". Số: Ytkdst/2010. Năm: 2010.
[3] IKESHITA Scholarship. Năm: 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn