Nguyễn Văn Quang
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,181,072

 
Mục này được 19371 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Văn Quang
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  26/04/1988
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Đà Nẵng
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Công nghệ Vật liệu; Tại: Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Cầu - Đường; Trường Đại học Bách Khoa
Học vị: Kỹ sư; năm: 2011; Chuyên ngành: Công nghệ Vật liệu; Tại: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Đà Nẵng
Dạy CN: Vật liệu và Cấu kiện Xây dựng
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: English
Điện thoại: ; Mobile: 
Email: nvquang@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 10-2011 đến 10/2012: Cán bộ tập sự -Bộ môn Vật liệu Xây dựng-Khoa Xây dựng Cầu đường.
Tháng 10/2012 đến nay: Giảng viên
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình xử lý nước bằng vật liệu diatomite Phú Yên được phủ bằng TiO2 kích thước nano. Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Cẩm Nam. Thành viên: Lâm Đại Tú, Hoàng Thị Cúc, Huỳnh Thị Hồng Thắm, Nguyễn Văn Quang. Mã số: B2010 ĐN02-58. Năm: 2011. (Aug 29 2013 5:47PM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: TỔNG HỢP POTASSIUM TITANATE K4TI3O8 TỪ ILMENITE THỪA THIÊN HUẾ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SUBMOLTEN SALT (SMS). Tác giả: Phạm Cẩm Nam, Nguyễn Văn Quang
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng
marriage affairs all wife cheat i want an affair
. Số: 1(62). Trang: 96-100. Năm 2013.
(May 16 2013 4:04PM)
[2]Bài báo: TỔNG HỢP POTASSIUM TITANATE: K4TI3O8VÀ KTIO2(OH). Tác giả: Lâm Đại Tú, Nguyễn Văn Quang, Phạm Cẩm Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ -Đại học Đà Nẵng
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Số: 47-Quyển 1. Trang: 57-63. Năm 2011.
(May 16 2013 3:59PM)
  
 Khen thưởng
[1] Sieu Cuong Corporation Scholarship. Năm: 2007.
[2] Giải nhì Cuộc thi " Ý tưởng kinh doanh sáng tạo 2009-2010". Số: Ytkdst/2010. Năm: 2010.
[3] IKESHITA Scholarship. Năm: 2011.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn