Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,670,108

 Bộ điều khiển dự báo cho nghịch lưu nguồn QZ nối lưới
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phan Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Văn Quang Bình
Nơi đăng: Journal of Science and Technology (JST-UD); Số: Vol. 18, No. 7;Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
So với nghịch lưu áp truyền thống, bộ nghịch lưu nguồn qZ được xem như là giải pháp hữu ích cho hệ thống pin mặt trời nhờ các lợi ích như có khả năng nâng cao điện áp một chiều đầu vào và khắc phục được nhược điểm hiện tượng ngắn mạch xảy ra trong các khóa bán dẫn. Bài báo trình bày cấu trúc điều khiển dự báo cho lưới điện nối hệ thống pin mặt trời sử dụng qZSI để đạt được đáp ứng động học nhanh mà không cần cấu trúc điều khiển nối tầng và khối điều chế. Một mô hình động học của qZSI được sử dụng để dự báo đáp ứng của dòng điện của tải, của cuộn cảm và điện áp trên tụ điện. Sau đó, quá trình tối ưu hóa hàm mục tiêu được tiến hành để xác định trạng thái chuyển mạch tốt nhất, đưa điều khiển đóng cắt các khóa bán dẫn của bộ nghịch lưu. Các phân tích được khảo sát bằng phần mềm Matlab/Simulink với các điều kiện hoạt động khác nhau của hệ thống để xác nhận tính hiệu quả và khả thi của phương pháp đề xuất.
ABSTRACT
The quasi-Z-source inverter (qZSI) is recognized as an attractive solution for the photovoltaic system compared to the conventional voltage source inverter due to its benefits: the capability to boot the DC voltage input and overcoming the drawback of the short-circuit effect in switching devices. This paper presents a model predictive control strategy for a grid-connected photovoltaic system using qZSI that achieves fast dynamic response without cascaded control loop structure and modulation block. A dynamic model of the qZSI is used to predict the behavior of the load current, inductor current, and capacitor voltage. Then, the minimization of the cost function is carried out to obtain the best switching state which is implemented to the inverter. Simulation analyses were performed in a Matlab/Simulink environment with different operating conditions of the system to validate the effectiveness and feasibility of the proposed method.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn