Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,176,202

[1] Chiến Sĩ Thi Đua Cơ sở. Số: QĐ: 4914, vào sổ: 68/QĐ-KT. Năm: 06/11/2007.
[2] Bằng khen của Ban Chấp Hành TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đạt giải ba trong cuộc thi tuổi trẻ với Tự động hóa. Năm: 2004.
[3] Giấy khen của GĐ ĐHĐN & Đài THVN cho chỉ đạo viên đội Robocon ACBK. Số: 07/2005. Năm: 2005.
[4] Chiến sĩ thi đua Cơ sở. Năm: 2017.
[5] Bằng khăn cho việc đăng bài trên tạp chí thuộc danh mục ISI. Năm: 2017.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn