Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,175,007

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Phân tích ảnh hưởng của lò hồ quang (EAF) đến hệ thống điện và đề xuất giải pháp nhằm giảm nhẹ những ảnh hưởng này

 Khoa học công nghệ

 2010

 6019/QĐ-BGDĐT

 Bộ Công Nghiệp, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

abortion pill services abortion pill articles having an abortion
[2] Thiết kế hệ thống SCADA cho nhà máy Vàng trên nền PCS7 - Siemens

 Khoa học công nghệ

 2008

 8578/QĐ-BGDĐT

 Bộ Công Nghiệp, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

coupons for prescriptions mba-institutes.com coupons for cialis 2016
[3] Tự động hóa Trạm Thu Phí giao thông đường bộ

 Khoa học công nghệ

 2006

 KT1-01

 Bộ Công Nghiệp, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo

viagra coupon canada drug pharmacy coupon free discount prescription card
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
[4] Xây dựng thuật toán, chương trình điều khiển và tích hợp mạng SCADA cho nhà máy Xi măng

 Khoa học công nghệ

 2004

 113/GT-TĐH

 Bộ Công Nghiệp, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo, TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội KHCN Tự Động Việt Nam

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn