Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,174,556

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Huỳnh Nil Giang
Đề tài: Nghiên cứu chế tạo xe robot tự động dò theo đường hàn kim loại sử dụng công nghệ xử lý ảnh

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[2]Nguyễn Đức Huy
Đề tài: Thiết kế nguồn áp tham chiếu Bandgap công suất thấp sử dụng công nghệ CMOS 28 nm

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[3]Ngô Đình Tài
Đề tài: Chế tạo hệ thống tự động bù nhanh công suất phản kháng sử dụng thyristor ứng dụng trên lưới điện hạ áp

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[4]Nguyễn Thanh Thảo
Đề tài: Ứng dụng logic mờ để nâng cao độ chính xác của việc phân tích khí hoà tan trong dầu máy biến áp lực theo tiêu chuẩn IEC-60599

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2020

 2021

[5]Phan Thị Thanh Vân
Đề tài: Thiết kế bộ điều khiển dự báo cho nghịch lưu nguồn QZ trong hệ thống pin năng lượng mặt trời

 Thạc sĩ

 Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2019

 2019

[6]Võ Văn Hải
Đề tài: Xây dựng cây lỗi và ứng dụng logic mờ để chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực

 Thạc sĩ

 Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[7]Mai Văn Dương
Đề tài: Nghiên cứu và ứng dụng bộ SVC cải tiến để giảm ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện

 Thạc sĩ

 Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[8]Định Hồng Nam
Đề tài: Cải thiện chất lượng điện năng cho nguồn lò hồ quang điện xoay chiều

 Thạc sĩ

 Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

[9]Võ Long Sĩ
Đề tài: Điều khiển ổn định vị trí hệ bi - thanh sử dụng phương pháp trượt – nơ ron

 Thạc sĩ

 Khoa Điện - Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

 2017

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn