Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,174,684

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Tự động hoá quá trình sản xuất nhíp ô tô tiến tới xây dựng nhà máy thông minh (smart factory)» tại Công ty cổ phần ô tô Trường Hải, mã số ĐM.39.DN/18 thuộc Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Chủ nhiệm: KS. Đặng Minh Long. Thành viên: TS. Nguyễn Kim Ánh, tổ chuyên gia và kỹ sư nhà máy Nhíp ô tô - Công ty cổ phần ô tô Trường Hải. Mã số: ĐM.39.DN/18. Năm: 2021. (Jun 14 2021 4:44PM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu chế tạo xe robot tự động dò theo đường hàn kim loại sử dụng công nghệ xử lý ảnh - Robot car using image processing technology for tracking weld seams. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kim Ánh. Mã số: T2020-02-01 MSF. Năm: 2021. (Nov 6 2021 11:59AM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu chế tạo Tủ điều khiển cho máy cắt Recloser OXR 22kV của hãng ALSTOM - ứng dụng cho lưới điện phân phối - Điện lực Thừa Thiên Huế. Chủ nhiệm: Đoàn Quang Vinh. Thành viên: Lê Vân, Nguyễn Kim Ánh. Mã số: TTNCĐ-ĐT11/2009. Năm: 2009. (Oct 30 2013 1:45AM)
[4] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu xây dựng bộ lọc tích cực và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Ánh. Mã số: T2009-02-74. Năm: 2009. (Nov 17 2013 2:58AM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển số thiết bị nạp accu. Chủ nhiệm: Đoàn Quang Vinh. Thành viên: Nguyễn Kim Ánh, Dương Quốc Bảo, Trần Thái Anh Âu, Nguyễn Hữu Nguyên. Mã số: B2008-ĐN02-35. Năm: 2008. (Oct 30 2013 1:28AM)
[6] Đề tài Khác: Thiết kế, chế tạo tủ nạp accu tự động đa cấp điện áp cho hệ thống Thông tin liên lạc và Đẩy ngầm cho Tàu ngầm P3 thuộc Lữ Đoàn E196 - Quân chủng Hải Quân. Chủ nhiệm: Đoàn Quang Vinh. Thành viên: Nguyễn Kim Ánh, Dương Quốc Bảo, Trần Thái Anh Âu. Mã số: TTNCĐ-ĐT04/2008. Năm: 2008. (Oct 30 2013 1:39AM)
[7] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, thiết kế, lập trình, chế tạo và lắp đặt bàn thực hành, thí nghiệm về Điều Khiển Logic đa chức năng. Chủ nhiệm: Khương Công Minh. Thành viên: Lê Tiến Dũng, Nguyễn Kim Ánh. Mã số: B2007-ĐN02-26. Năm: 2007. (Oct 30 2013 1:26AM)
[8] Đề tài Khác: Xây dựng chương trình điều khiển, tích hợp và thi công hệ thống SCADA - Schneider cho nhà máy nước Sân Bay - Công ty cấp nước Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Đoàn Quang Vinh. Thành viên: Nguyễn Kim Ánh, Dương Quốc Bảo, Trần Thái Anh Âu. Mã số: CĐBK-10/2007. Năm: 2007. (Oct 30 2013 1:35AM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế hệ thống tự động nạp ắc quy phục vụ cho trạm biến áp. Chủ nhiệm: Nguyễn Mạnh Hà. Thành viên: Lâm Tăng Đức, Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Kim Ánh. Mã số: TC5-15-96. Năm: 2005. (Oct 30 2013 1:22AM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, thiết kế phần mềm Mô hình hoá và Mô phỏng các quá trình sản xuất công nghiệp phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học ở trường Đại học. Chủ nhiệm: Nguyễn Kim Ánh. Thành viên: Lâm Tăng Đức, Ngô Đình Thanh. Mã số: TC5-15-94. Năm: 2005. (Oct 30 2013 1:19AM)
[11] Đề tài cấp ĐHĐN: Thiết kế mô hình mô phỏng thang máy phục vụ trong đào tạo và NCKH. Chủ nhiệm: Lâm Tăng Đức. Thành viên: Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Mạnh Hà, Đoàn Quang Vinh. Mã số: TC5-15-93. Năm: 2005. (Oct 30 2013 1:24AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn