Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 93,175,536

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thiết kế nguồn điện áp tham chiếu Bandgap công suất thấp sử dụng công nghệ CMOS 28nm. Tác giả: KS. Nguyễn Đức Huy, TS. Nguyễn Kim Ánh. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: Vol. 18, No. 4.1. Trang: 29-34. Năm 2020. (Jun 9 2020 5:31AM)
[2]Bài báo: Bộ điều khiển dự báo cho nghịch lưu nguồn QZ nối lưới. Tác giả: Phan Thị Thanh Vân, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Văn Quang Bình. Journal of Science and Technology (JST-UD). Số: Vol. 18, No. 7. Trang: 1-6. Năm 2020. (Jan 5 2021 4:55AM)
[3]Tham luận: Phương pháp điều khiển dự báo hiệu quả dựa trên hàm Lyapunov cho biến tần ma trận trực tiếp. Tác giả: Nguyễn Kim Ánh; Đào Quốc Chính; Ngô Văn Quang Bình. Hội nghị - Triển lãm quốc tế lần thứ 5 về Điều khiển và Tự động hóa (VCCA-2019). Trang: 201-207. Năm 2019. (Jun 9 2020 5:36AM)
[4]Tham luận: A joint active filter and passive filter strategy for current harmonic cancellation and power factor enhancement in three-phase power networks . Tác giả: Lê Minh Hoàng Hạc, Nguyễn Kim Ánh, Ngô Việt Hưng . Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 về Điều khiển và Tự động hoá - VCCA-2015. Trang: 160-166. Năm 2015. (Oct 15 2015 10:47AM)
[5]Bài báo: Phân tích ảnh hưởng của Lò hồ quang đến chất lượng điện năng thông qua mô hình ba pha mới sử dụng Matlab. Tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Hoàng Cường, Lê Thuận Hòa,Lê Thiện Chiến, Ngô Đức Bình. Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số: 116(6). Trang: 28-32. Năm 2010. (Oct 30 2013 6:13AM)
[6]Bài báo: Mô hình hóa và mô phỏng bộ bù tĩnh nhằm giảm nhẹ ảnh hưởng của lò hồ quang đến lưới điện. Tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Hoàng Cường, Lê Thuận Hòa,Lê Thiện Chiến, Ngô Đức Bình. Tạp chí Tự động hóa ngày nay
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 117(7). Trang: 32-37. Năm 2010.
(Oct 30 2013 5:59AM)
[7]Bài báo: Ứng dụng mạng DDS của Siemens để điều khiển và giám sát hệ thống lắp ráp lốp ô tô. Tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Viết Hùng, Lê Minh Dưỡng, Phạm Thị Diệu Hiền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Tự động hóa ngày nay. Số: 106(7). Trang: 21-24. Năm 2009. (Oct 30 2013 7:23AM)
[8]Bài báo: Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng. Tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Bùi Quốc Khánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học đà nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: 4(33). Trang: 35 - 42. Năm 2009.
(Oct 30 2013 1:58AM)
[9]Bài báo: Thiết kế hệ thống SCADA cho nhà máy vàng bồng miêu trên nền PCS7 . Tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Lâm Tăng Đức, Trương Hoàng, Nguyễn Như Kỳ, Nguyễn Ngọc Dĩnh. Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học đà nẵng. Số: 3(32). Trang: 1-7. Năm 2009. (Oct 30 2013 2:15AM)
[10]Bài báo: Tự động hóa Trạm thu phí giao thông đường bộ. Tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Chí Thắng, Lê Tuấn Anh. Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 6(23). Trang: 1-6. Năm 2007. (Oct 30 2013 2:07AM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: An Inspection Robot for Detecting and Tracking Welding Seam. Authors: Nil Giang Huynh, Kim Anh Nguyen, Khanh Quang Nguyen, Linh Nguyen. IEEE Innovations in Intelligent Systems and Applications Conference (ASYU), 6-8 Oct. 2021, Elazig, Turkey. Pages: 1-6. Year 2021. (Nov 6 2021 11:55AM)
[2]Article: An efficient model predictive control based on Lyapunov function for doubly fed induction generator fed by a T-type inverter. Authors: Tien A. Nguyen, Kim Anh Nguyen, Pedro Rodriguez-Ayerbe, Van-Quang-Binh Ngo et al.. Electrical Engineering. No: 103. Pages: 663–676. Year 2021. (Jun 10 2021 3:57PM)
[3]Article: Computationally Efficient Model Predictive Control for Quasi-Z Source Inverter based on Lyapunov Function. Authors: Van Quang Binh Ngo Minh-Khai Nguyen, Kim-Anh Nguyen, Thi-Thanh-Van Phan. The Int. J. of Modelling, Identification and Control (IJMIC). No: 36(4). Pages: 342-352. Year 2021. (Jun 10 2021 3:39PM)
[4]Article: A powerful model predictive control via stability condition for direct matrix converter. Authors: Ngo, MD., Ngo, VQB., Nguyen, K.A. et al.. SN Applied Sciences. No: 2:2019. Pages: https://doi.org/10.1007/s42452-020-03857-x. Year 2020. (Jun 10 2021 4:13PM)
[5]Presentations: Applying robot car for tracking weld seam using image processing technology. Authors: Nil Giang Huynh, Kim Anh Nguyen. The 1st International symposium on power, energy and cybernetics, ISPEC2020, December 18-19, 2020, Hanoi, Vietnam. Pages: 1-7. Year 2020. (Jun 10 2021 4:35PM)
[6]Presentations: An efficient evolutionary algorithm for joint optimization of maintenance grouping and routing. Authors: Ho Si Hung Nguyen;Phuc Do;Hai-Canh Vu;Thanh Bac Le;Kim Anh Nguyen. 2020 5th International Conference on Green Technology and Sustainable Development (GTSD). IEEE. Pages: 604-611. Year 2020. (Jun 10 2021 4:21PM)
[7]Article: Joint predictive maintenance and inventory strategy for multi-component systems using Birnbaum’s structural importance. Authors: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do, Antoine Grall. Reliability Engineering & System Safety (SCI). No: 168. Pages: 249-261. Year 2017. (May 28 2017 11:43PM)
[8]Article: Hybrid Active Power Filter Method in Frequency Domain for Quality Improvement in Variable Frequency Drive Applications. Authors: Minh Hoang Hac Le, Kim-Anh Nguyen and Viet Hung Ngo . Jurnal Teknologi (Scopus). No: 78(5-7). Pages: 101-106. Year 2016. (Aug 31 2015 3:19AM)
[9]Article: Importance measure-based joint strategy of predictive maintenance and inventory for heterogeneous multi-component systems. Authors: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do and Antoine Grall. Journal of XXX
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. No: xx. Pages: 1-38. Year 2015.
(Aug 31 2015 3:27AM)
[10]Article: Multi-level predictive maintenance for multi-component systems. Authors: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do, and Antoine Grall. Reliability Engineering & System Safety (SCI). No: 144. Pages: 83-94. Year 2015. (Jul 22 2015 11:15PM)
[11]Article: A joint predictive maintenance and spare parts provisioning policy for multi-component systems using RUL prediction and importance measure. Authors: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do, and Antoine Grall. Prognostics & Health Management Society. No: 5(14). Pages: 1-12. Year 2014. (Jul 2 2014 11:39PM)
[12]Article: Condition-based maintenance for multi-component systems using importance measure and predictive information. Authors: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do Van, and Antoine Grall. International Journal of Systems Science: Operations and Logistics. No: 1(4). Pages: 228-245. Year 2014. (Jul 30 2014 7:41PM)
[13]Presentations: A predictive maintenance strategy for multi-component systems using importance measure. Authors: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do Van, Antoine Grall. Taylor & Francis Group, London. Pages: 967-975. Year 2014. (Oct 29 2013 11:36PM)
[14]Presentations: Predictive grouping maintenance strategy for complex structure systems using importance measure. Authors: Kim-Anh Nguyen, Phuc Do Van, Antoine Grall. IEEE, Piscataway,NewJersey: Quality, Reliability, Risk, Maintenance, and Safety Engineering
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Pages: 582-588. Year 2013.
(Oct 29 2013 11:27PM)
[15]Presentations: Distributed control system in Song Gianh cement plant. Authors: Quang Vinh Doan, Kim Anh Nguyen. in Proceeding of The international conference Symposium on Electrical – Electronics Engineering ISEE-2005, HCM City, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 115-119. Year 2005.
(Oct 30 2013 12:26AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn