Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,699

 Distributed control system in Song Gianh cement plant
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Quang Vinh Doan, Kim Anh Nguyen
Nơi đăng: in Proceeding of The international conference Symposium on Electrical – Electronics Engineering ISEE-2005, HCM City, Vietnam
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 1;Từ->đến trang: 115-119;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Báo cáo; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
The article introduces the distributed control system and technical solution, especially the new, synchronous and very modern technology of cement production at the Song Gianh Cement plant.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn