Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,604

 Thiết kế bộ lọc tích cực cho việc giảm hài dòng điện và bù công suất phản kháng cho nguồn lò nấu thép cảm ứng
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Bùi Quốc Khánh
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học đà nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: 4(33);Từ->đến trang: 35 - 42;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Sóng hài dòng điện, điện áp gây ra rất nhiều vấn đề cho hệ thống truyền tải điện. Nguyên nhân của sóng hài này là do tính chất phi tuyến của phụ tải gây ra. Trong thực tế, có rất nhiều loại tải gây ra sóng hài, trong đó có lò nấu thép. Nếu như lò hồ quang điện là thiết bị gây ra méo dạng (THD) điện áp thì lò nấu thép cảm ứng (IF) là thiết bị gây ra méo dạng dòng điện, đặc biệt là lò nấu thép cảm ứng nguồn dòng. Đặc điểm của lò là loại tải công suất lớn, mức độ phi tuyến mạnh và là gánh nặng cho nguồn cung cấp về công suất phản kháng (CSPK). Bài báo này đi nghiên cứu sự ảnh hưởng của IF lên nguồn cung cấp và trên cơ sở đó thiết kế bộ lọc tích cực song song (AF) để làm nhiệm vụ triệt tiêu sóng điều hòa dòng điện bậc cao và bù CSPK cho nguồn lò.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
ABSTRACT
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn