Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,679

 Tự động hóa Trạm thu phí giao thông đường bộ
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Chí Thắng, Lê Tuấn Anh
Nơi đăng: Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 6(23);Từ->đến trang: 1-6;Năm: 2007
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này giới thiệu về hệ thống giám sát và điều khiển tự động hóa trạm thu phí giao thông đường bộ. Trong hệ thống này sử dụng công nghệ RFID, S7-200 và Visual Basic. Với hệ thống này, sẽ giải quyết bài toán thu phí giao thông một cách hiệu quả, hạn chế được tiêu cực và cho phép giảm được số nhân viên trực trạm như hiện nay.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
ABSTRACT
This article present about supervisory and automation control system toll plaza for road traffic. In this system, we used RFID technology, simatic S7-200 and Visual Basic. With this system, we will solve problem change for traffic effect, cut down negativeness and allow to reduce agents watch officer as today.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn