Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,477,595

 Thiết kế hệ thống SCADA cho nhà máy vàng bồng miêu trên nền PCS7
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Lâm Tăng Đức, Trương Hoàng, Nguyễn Như Kỳ, Nguyễn Ngọc Dĩnh
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ, đại học đà nẵng; Số: 3(32);Từ->đến trang: 1-7;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thiết kế hệ thống SCADA trong nhà máy vàng Bồng Miêu trên nền PCS7 giúp nâng cao quá trình tự động hóa, tăng cường khả năng giám sát và điều khiển nhà máy. Hệ thống này có khả năng xử lý, lưu trữ dữ liệu, giám sát từ xa nhà máy qua mạng Internet. Ngoài ra còn đưa ra các cảnh báo, các nguy cơ tại nhà máy cho nhân viên vận hành biết để xử lý, đồng thời gửi tin nhắn và email cho người quản lý nhằm giải quyết trước các nguy cơ có thể xảy ra tại nhà máy một cách kịp thời và nhanh chóng.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
ABSTRACT
The designing of the SCADA system based on PCS7 in Bong mieu gold-mining plant helps improve the automation process, the capability of remote supervision and control of the plant. This system is concerned with data processing and saving and remote supervision on the Internet. In addition, it can inform plant operators of any alarms and risks of the plant so that they can use proper solutions in operation and send a message or an email to the manager so that he/she can deals with any problems immediately.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn