Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,622,638

 Ứng dụng mạng DDS của Siemens để điều khiển và giám sát hệ thống lắp ráp lốp ô tô
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Viết Hùng, Lê Minh Dưỡng, Phạm Thị Diệu Hiền
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Tự động hóa ngày nay; Số: 106(7);Từ->đến trang: 21-24;Năm: 2009
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ứng dụng mạng DDS của Siemens để điều khiển và giám sát hệ thống lắp ráp lốp ô tô
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn