Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu, khảo sát, thiết kế hệ thống tự động nạp ắc quy phục vụ cho trạm biến áp
Chủ nhiệm:  Nguyễn Mạnh Hà
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Lâm Tăng Đức, Đoàn Quang Vinh, Nguyễn Kim Ánh
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Số: TC5-15-96 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Đề tài được đánh giá cao và được đề nghị nâng lên thành đề tài cấp Bộ.
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn