Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Thiết kế mô hình mô phỏng thang máy phục vụ trong đào tạo và NCKH
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
doctors who prescribe naltrexone site naloxone challenge
Chủ nhiệm:  Lâm Tăng Đức
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  Nguyễn Kim Ánh, Nguyễn Mạnh Hà, Đoàn Quang Vinh
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Số: TC5-15-93 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Mô hình thang máy phục vụ tốt cho công tác thí nghiệm tại PTN. Khoa Điện và tham gia các triển lãm khoa học công nghệ của Đại học Bách khoa.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn