Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo hệ thống điều khiển số thiết bị nạp accu
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons rx coupons
Chủ nhiệm:  Đoàn Quang Vinh; Thành viên:  Nguyễn Kim Ánh, Dương Quốc Bảo, Trần Thái Anh Âu, Nguyễn Hữu Nguyên
Số: B2008-ĐN02-35 ; Năm hoàn thành: 2008; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ


Đề tài được đánh giá cao và có thể triển khai sản xuất hàng loạt ứng dụng trong công nghiệp và dân dụng.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn