Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,688,696

 Xây dựng chương trình điều khiển, tích hợp và thi công hệ thống SCADA - Schneider cho nhà máy nước Sân Bay - Công ty cấp nước Đà Nẵng
walgreens prints coupons open free printable coupons
cvs weekly sale walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Nguyễn Kim Ánh, Dương Quốc Bảo, Trần Thái Anh Âu
Số: CĐBK-10/2007 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons

Đánh giá kết quả: cho đến nay; hệ thống vẫn hoạt động bình thường, tất cả các khu vực của nhà máy đều được điều khiển tập trung tại phòng điều khiển trung tâm, các thông số của toàn bộ nhà máy được lưu trữ theo thời gian với chi phí thiết kế và thi công rất thấp.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn