Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Nghiên cứu chế tạo Tủ điều khiển cho máy cắt Recloser OXR 22kV của hãng ALSTOM - ứng dụng cho lưới điện phân phối - Điện lực Thừa Thiên Huế
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Lê Vân, Nguyễn Kim Ánh
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Số: TTNCĐ-ĐT11/2009 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Đề tài trong khuôn khổ hợp tác giữa Trung tâm Nghiên cứu Điện – Điện Tử và Điện Lực Thừa Thiên Huế. Công trình đã được nghiệm thu và bàn giao vào tháng 11/2009 tại Điện Lực Thừa Thiên Huế. Tủ điều khiển máy cắt OXR là tủ rơ le số đầu tiên được nghiên cứu chế tạo trong nước với giá thành chỉ bằng 50% tủ nhập ngoại; cho đến nay các tủ vẫn vận hành bình thường trên lưới điện 22kV của Điện Lực Thừa Thiên Huế.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn