Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,330,681

 Nghiên cứu xây dựng bộ lọc tích cực và bù công suất phản kháng cho nguồn Lò nấu thép cảm ứng - Trung tần nguồn dòng - Song song
Chủ nhiệm:  Nguyễn Kim Ánh; Thành viên:  
Số: T2009-02-74 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp cơ sở; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
walgreens prints coupons open free printable coupons

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn