Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,364

 Phát triễn hệ thống thử tải và đánh giá cầu theo công nghệ tích hợp
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: TS.Nguyễn Lan
Nơi đăng: Hội nghị Cơ học Toàn Quốc tháng 8/2015; Số: 1/2015;Từ->đến trang: 27-29;Năm: 2015
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Để đánh giá xác định khả năng chịu tải một công trình cầu hiện hữu, cần thực hiện công tác kiểm tra và thử tải cầu. Hiện nay thường sử dụng công nghệ thử tải chẩn đoán kết hợp với kỹ thuật cập nhật mô hình phần tử hữu hạn của cầu, sử dụng các thuật toán lặp và tối ưu nhằm xác định một mô hình cầu có ứng xử phù hợp nhất với kết quả thử tải, sau đó sẽ đánh giá khả năng chịu tải của mô hình cầu đã hiệu chỉnh dựa trên kết quả thử tải chẩn đoán (phương pháp tích hợp). Để thu thập các số liệu trong thử tải chẩn đoán cầu cần có một hệ thống thiết bị đặc biệt mà không phải đơn vị kiểm định nào cũng có đủ điều kiện để trang bị, các hệ thống thiết bị chuyên dụng này thường được cung cấp đồng bộ từ phần cứng và phần mềm đi kèm có giá thành khá cao. Nghiên cứu này phát triễn một hệ thống đồng bộ bao gồm phần mềm kết nối các linh kiện phần cứng gồm các cảm biến và bộ thu thập tín hiệu (datalogger) có sẵn trên thị trường để thu thập các số liệu khi thử tải cầu và phần mềm cập nhật mô hình phần tử hữu hạn của cầu, sau đó đánh giá khả năng chịu tải của cầu trên mô hình đã cập nhật. Hệ thống có thể ứng dụng cho công tác thử tải và đánh giá các cầu hiện hữu với giá thành khá hợp lý.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn