Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 65,968,987

  CHỦ TRÌ CÁC HỢP ĐỒNG TƯ VẤN, CHUYỂN GIAO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

1) Hệ thống quan trắc sức khỏe cầu Thuận Phước, 2017-2018
2) Kiểm định cầu Thuận Phước, 2015 (đồng chủ trì)
3) Quan trắc đập thủy điện Nậm Cúm- Lào Cai, 2017-2018
4) Quan trắc đập Thủy điện Alin -Huế, 2017-2019
5) Quan trắc địa kỹ thuật dự án đường cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngai , 2014-2016
6) Tư vấn công nghệ căng kéo day văng, kiểm định cầu Đakke -Kontum, 2011
7) Quan trắc Đập thủy điện Sông Than-Ninh Thuận, 2019
8) Kiểm định-thử tải cầu Trà Bồng, 2017
9) Kiểm định-thử tải cầu Cửa Đại- Quảng Ngãi, 2019
10) Kiểm định thử tải cầu Thạch Bích-Quảng Ngãi, 2019
11) Thiết kế, thi công nâng cấp sàn Showroom Toyota Đà Nẵng, 2019
12) Kiểm định Cầu Rồng- Đà Nẵng, 2019

 

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn