Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,680

SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Chứng nhận bản quyền tác giả phần mềm " Quan trắc sức khỏe công trình STIC"

 Kỹ thuật

 2019

 5523/2019/QTG

 CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ- BỘ VĂN HÓA THỂ THAO DU LỊCH

[2] Giải 3, Sinh viên NCKH, Khoa XDCĐ năm 2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Trường ĐHBK, ĐHĐN

abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
[3] Sáng khiến là cải tiến kỹ thuật (Thiết bị quan trắc mực nước ngầm)

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Giám đốc ĐH Đà Nẵng

[4] HD sinh viên đạt giải hội đồng, giải thưởng các đồ án tốt nghiệp ngành Xây dựng, kiến trúc (Loa Thành) năm học 2015-2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 

 Hội đồng giải thưởng Loa Thành

[5] Hướng dẫn SV đạt giải khuyến khích giải thưởng LOA THÀNH năm 2010

 Kỹ thuật

 2010

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

manufacturer coupons for prescription drugs modelosguayaquil.com viagra online coupon
[6] Hướng dẫn SV đạt giải ba giải thưởng LOA THÀNH năm 2009

 Kỹ thuật

 2009

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
abortion pill services farsettiarte.it having an abortion
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
[7] Hướng dẫn SV Đạt giải 3 giải thưởng LOA THÀNH

 Kỹ thuật

 2006

 

 Giải thưởng Loa Thành, Hà Nội

[8] Giải nhất SV nghiên cứu khoa học, hội nghị SV NCKH lần 1, Đại học Đà Nẵng, 1995

 Kỹ thuật

 1995

 

 Đại Học Đà Nẵng

viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
doctors who prescribe naltrexone open naloxone challenge
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn