Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,407

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Phân tích công trình cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2016 Học viên cao học  Trường ĐHBK- Đại học Đà nẵng
[2]Mố, trụ cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2015 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK- Đại học Đà Nẵng
[3]Bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Các cán bộ ngành Xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[4]Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án đầu tư XD
Ngành: Giao thông vận tải
 2009 Cán bộ hoạt động trong ngành xây dựng
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường ĐHBK và các nơi khác
[5]Xây dựng cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2005 Sinh viên Đại học  Trường ĐHBK Đà nẵng
[6]Khai thác & Thí nghiệm Cầu
Ngành: Giao thông vận tải
 2000 Sinh viên đại học
marriage affairs all wife cheat i want an affair
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[7]Tin học ứng dụng XD
Ngành: Giao thông vận tải
 1998 Sinh viên đại học
marriage affairs open i want an affair
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[8]Thiết kế cầu thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1997 Sinh viên đại học
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
 Trường ĐHBK Đà Nẵng
[9]Hướng dẫn đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp ngành Cầu
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1996 Sinh viên đại học  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[10]Thiết kế cầu Bê tông cốt thép
Ngành: Giao thông vận tải
 1995 Sinh viên đại học ngành XD Cầu Đường  Trường ĐHBK Đà Nẵng
[11]Bồi dưỡng nghiệp vụ thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Cán bộ các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng  Trường ĐHBK và các nơi khác
[12]Quản lý phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
Ngành: Các ngành KHKT khác
  Cán bộ phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
walgreens prints coupons open free printable coupons
 Trường ĐHBK và các nơi khác
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn