Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,677

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu, làm rõ được các đặc trưng và tác động của sóng chấn động do hoạt động thi công xây dựng gây ra trong các loại đất nền khu vực thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Lan. Thành viên: Nguyễn Tấn Thôi, Châu Ngọc Bảo, Tăng Quốc Việt, Trầm Chí Thiện, TS. Lê Khánh Toàn. Mã số: B2016-DNA-22-TT. Năm: 2019. (Jun 25 2019 4:08PM)
[2] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU TỰ ĐỘNG HÓA MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN MŨ CAO SU . Chủ nhiệm: ThS.Châu Mạnh Lực. Thành viên: ThS.Nguyễn Lan, ThS.Nguyễn Văn Tiến. Mã số: TĐCSVN.02. Năm: 2014. (Oct 7 2013 2:21PM)
[3] Đề tài Khác: NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU KẾT HỢP TẬN THU NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÍ SINH HỌC PHỤC VỤ SẢN XUẤT THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM) . Chủ nhiệm: TS.Trần Văn Quang. Thành viên: Nguyễn Lan, Dương Việt Dũng. Mã số: TĐCSVN.01. Năm: 2013. (Oct 7 2013 2:17PM)
[4] Đề tài cấp ĐHĐN: NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ QUAN TRẮC SỨC KHỎE CÁC CÔNG TRÌNH CẦU LỚN TẠI VIỆT NAM. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan. Thành viên: KS. Nguyễn Ngọc Hậu KS. Nguyễn Vinh KS. Lê Xuân Dũng KS. Nguyễn Tấn Thôi KS. Phạm Đăng Huệ . Mã số: B2010-TDA01-19. Năm: 2011. (Oct 7 2013 1:12PM)
[5] Đề tài cấp cơ sở: ỨNG DỤNG TIN HỌC TRONG TÍNH TOÁN THIẾT KẾ MỐ TRỤ CẦU. Chủ nhiệm: Nguyễn Lan. Thành viên: Nguyễn Lan. Mã số: ĐHBKĐN.1999-08. Năm: 1999. (Dec 28 2010 4:59PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn