Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,203

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Lê Nguyễn Tấn Phú
Đề tài: NGHIÊN CỨU RUNG CHẤN DO LU RUNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM CHẤN TẠI DỰ ÁN NÂNG CẤP, MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1 LÝ TRÌNH KM1027-KM1045,TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[2]Hoàng Minh Thiện
Đề tài:

PHÂN TÍCH LỰA CHỌN GIẢI PHÁP 

KẾT CẤU VƯỢT KHẨU ĐỘ NHỎ

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[3]Phạm Hữu Hà Nam
Đề tài:

PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN HƯ HỎNG VÀ ĐỀ XUẤT

GIẢI PHÁP KẾT CẤU KHE CO GIÃN TRONG CÁC CẦU

TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[4]Võ Minh Chí
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ỨNG XỬ TRỤ BTCT

GIA CƯỜNG VẢI SỢI CÁC BON TRÊN
MÔ HÌNH SỐ VÀ THỰC NGHIỆM

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[5]Trần Thanh Tú
Đề tài: NGHIÊN CỨU RUNG CHẤN DO HOẠT ĐỘNG THI CÔNG CỌC TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]Lê Quang Khiêm
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử chịu uốn của dầm bê tông cốt compostite trên mô hình số và thực nghiệm

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[7]Nguyễn Đăng Tân
Đề tài: Phân tích đánh giá cường độ bê tông các công trình cầu trên địa bàn thành phố Đà Nẵng-Quảng Nam bằng phương pháp độ tin cậy

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2016

 2017

[8]Trầm Chí Thiện
Đề tài: Nghiên cứu quy luật lan truyền sóng trong nền đất do một số hoạt động xây dựng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[9]Cao Thanh Văn
Đề tài:

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CHẬM TIẾN ĐỘ VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC ĐỂ ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG GIAO THÔNG TỈNH QUẢNG NGÃI

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[10]Nguyễn Văn Huấn
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ PHỔ TẢI TRỌNG CÁC LOẠI XE TẢI LƯU HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

[11]Trần Thanh Phong
Đề tài:

NGHIÊN CỨU SỰ ẢNH HƯỞNG THỂ CHẾ PHÁP LUẬT ĐẾN PHỔ TẢI TRỌNG QUA CẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

 2017

 2017

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn