Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,186,160

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi carbon. Tác giả: Nguyễn Lan- Trương Hoài Chính- Trần Minh. Tạp chí Xây Dựng. Số: 6-2020. Trang: 145-152. Năm 2020. (Jul 1 2020 11:16AM)
[2]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên phần mềm ATENA và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Lan- Hoàng Phương Hoa- Lê Quang Khiêm. Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ nhất về động lực học và điều khiển. Số: DOI 10.15625/vap.2019000260. Trang: 82-86. Năm 2019. (Jul 1 2020 11:21AM)
[3]Bài báo: Nghiên cứu phát triễn hệ thống cân động cầu. Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 7/2019. Trang: 20-30. Năm 2019. (Jun 24 2019 4:42PM)
[4]Bài báo: Nghiên cứu lan truyền sóng trong nền đất do thi công cọc. Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Giao thông vận tải. Số: 7/2019. Trang: 50-60. Năm 2019. (Jun 24 2019 5:02PM)
[5]Bài báo: Phân tích và đánh giá sự lan truyền sóng trong nền đất ảnh hưởng đến công trình xây dựng do hoạt động đóng cọc và nổ mìn. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Phạm Huy Hùng, Thái Hoàng Ân. Kỷ yếu Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X. Số: 3. Trang: 383-390. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:33PM)
[6]Bài báo: Mô phỏng số và thực nghiệm quá trình lan truyền sóng trong nền đất do lu rung trên nền địa chất tỉnh Trà Vinh. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Phạm Huy Hùng, Thái Hoàng Ân, Trầm Chí Thiện. Kỷ yếu Hội nghị cơ học toàn quốc lần thứ X. Số: 3. Trang: 391-398. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:38PM)
[7]Bài báo: Rung chấn do hoạt động thi công xây dựng công trình giao thông tại tỉnh Quảng Ngãi và một số giải pháp khắc phục ảnh hưởng do rung chấn đến công trình lân cận. Tác giả: Nguyễn Lan, Phạm Huy Hùng, Lê Nguyễn Tấn Phú, Hà Hoàng Việt Phương. Tạp chí Xây Dựng. Số: 12/2017. Trang: 64-68. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:40PM)
[8]Bài báo: Cấu tạo và kỹ thuật điều khiển kết cấu chống động đất bằng gối con lắc hai mặt trượt ma sát DFP. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Tôn Trọng Quang. Tuyển tập công trình khoa học Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X, Hà Nội. Số: 8-9/12/2017. Trang: 479-486. Năm 2017. (Jun 24 2019 4:37PM)
[9]Bài báo: Nghiên cứu ứng xử dầm bê tông cốt FRP trên mô hình phần tử hữu hạn và thực nghiệm. Tác giả: Nguyễn Lan, Lê Quang Khiêm, Ngô Phú Thanh. Hội thảo Kết cầu và Vật liệu xây dựng cho các công trình ven biển và hải đảo. Trường ĐHXD Miền Trung ngày 21/10/2017. Số: 2017. Trang: 157-163. Năm 2017. (Jun 25 2019 3:44PM)
[10]Bài báo: Gia cường sàn bê tông cốt thép bằng tấm sợi các bon dính bám ngoài. Tác giả: Nguyễn Lan, Trần Minh. Tạp chí Xây Dựng, số 12, năm 2017. Số: 12. Trang: 5-10. Năm 2017. (Feb 14 2019 7:33AM)
[11]Bài báo: Analysis solution of shortening wating time of embankment on soft woil base on geotechnical monitoring results of Da nang-Quang ngai expressway project. Tác giả: Nguyễn LanTrần Minh. Hội thảo KH Quốc Gia. Số: ISSN: ISBN 978-604-82. Trang: 289-294. Năm 2016. (Jun 14 2017 8:30PM)
[12]Bài báo: Nghiên cứu thực nghiệm hiệu quả gia cường sức kháng uốn dầm bê tông cốt thép dán tấm composite FRP ứng suất trước. Tác giả: Nguyễn Lan, Cao Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Vĩnh, Thái Hoàng Ân. Tuyển tập công trình Hội nghị Khoa học toàn quốc Vật liệu và Kết cấu Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng Nha Trang 28-29/7/2016. Số: ISBN 978-604-82-2026-6. Trang: 383-391. Năm 2016. (Jun 14 2017 8:34PM)
[13]Bài báo: Thay thế gối cầu: Phân tích mô hình, công nghệ thi công và quan trắc ứng xử kết cấu. Tác giả: TS.Nguyễn Lan, TS.Cao Văn Lâm. Tạp chí xây dựng, Bộ Xây dựng. Số: số 3-2016. Trang: Trang 68-71. Năm 2016. (Jun 22 2016 10:45PM)
[14]Bài báo: Đánh giá hiệu quả của các biện pháp gia cường sức khánh cắt đối với cầu BTCT thuwowgf bằng phần mềm Abacus và thực nghiệm. Tác giả: TS.Cao Văn Lâm, TS.Nguyễn Lan. Tạp chí GTVT- Bộ GTVT. Số: ISSN:2354-0818. Trang: Trang 53-56. Năm 2016. (Jun 22 2016 10:49PM)
[15]Bài báo: Rung chấn do hoạt động thi công xây dựng. một số kết quả thực nghiệm đo rung chấn xác định bán kính ảnh hưởng đến công trình lân cận. Tác giả: Nguyễn Lan, Hoàng Phương Hoa, Thái Hoàng Ân. Tạp chí KHCN GTVT. Số: 10/2016. Trang: 37-39. Năm 2016. (Apr 21 2017 9:04AM)
[16]Bài báo: Phát triễn hệ thống thử tải và đánh giá cầu theo công nghệ tích hợp. Tác giả: TS.Nguyễn Lan. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc tháng 8/2015. Số: 1/2015. Trang: 27-29. Năm 2015. (Mar 20 2016 5:06PM)
[17]Bài báo: Quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu dự án đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Tác giả: TS.Nguyễn Lan , PGS.TS. Phan Cao Thọ, KS.Trần Minh, KS.Châu Ngọc Bảo. Hội nghị Cơ học Toàn Quốc tháng 8/2015. Số: 1/2015. Trang: 30-37. Năm 2015. (Mar 20 2016 5:11PM)
[18]Bài báo: Các phương pháp phân tích, đánh giá kết quả quan trắc địa kỹ thuật nền đường đắp cao trên đất yếu-ứng dụng cho tuyến đường vành đai phía nam thành phố Đà nẵng- gói thầu C57. Tác giả: Nguyễn Lan, Đặng Việt Dũng, Hoàng Phương Hoa, Nguyễn Vinh. NXB Xây dựng. Số:../2014. Trang: 100-105. Năm 2014. (Jun 22 2016 11:12PM)
[19]Bài báo: Phân tích xác định hiệu ứng các trọng hợp lệ phục vụ cắm biển hạn chế và cấp phép lưu hành tải trọng cầu đường bộ . Tác giả: GS.TS.Nguyễn Viết Trung NCS.Nguyễn Lan TS.Đỗ Hữu Thắng. Tạp chí KHCN Giao thông vận tải. Số:../2013. Trang: 100/106. Năm 2013. (Oct 7 2013 1:58PM)
[20]Bài báo: Quan trắc và đánh giá địa kỹ thuật nền đường đắp trên đất yếu đường Nguyễn Tri Phương đi Hòa Qúy, Thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn LanHoàng Trung HậuNguyễn Vinh. Hội thảo quốc gia Hạ tầng giao thông Việt Nam với phát triễn bền vững
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: ISBN.. Trang: 220-226. Năm 2013.
(Oct 7 2013 1:41PM)
[21]Bài báo: Đánh giá tải trọng cầu cũ và xác định tải trọng cắm biển trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy. Tác giả: NCS.Nguyễn LanGS.TS.Nguyễn Viết TrungTS.Đỗ Hữu Thắng. Giao thông vận tải. Số: 8/2013. Trang: 21-27. Năm 2013. (Oct 7 2013 1:51PM)
[22]Bài báo: Tính toán tuổi thọ mỏi cầu thép căn cứ kết quả kiểm định và quan trắc tại hiện trường. Tác giả: Nguyễn LanNguyễn Viết TrungĐỗ Hữu Thắng. Hội nghị cơ học toàn quốc, tháng 12/2012. Số: ISBN.. Trang: 210-216. Năm 2012. (Oct 7 2013 1:34PM)
[23]Bài báo: Nghiên cứu lập trình PTHH trên ngôn ngữ Matlab, ứng dụng tính toán cầu dây văng. Tác giả: Nguyễn Lan- Nguyễn Ngọc Hậu. Tạp chí KHCN-ĐHĐN. Số: 45. Trang: 120-126. Năm 2011. (Mar 6 2014 9:06PM)
[24]Bài báo: Chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng cáp bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động. Tác giả: Nguyễn Viết TrungNguyễn Lan. Tạp chí KHCN- Đại học Đà Nẵng. Số: số 49, 2011. Trang: 14-20. Năm 2011. (Dec 28 2010 5:23PM)
[25]Bài báo: Thiết kế tối ưu bằng phần mềm MIDAS Civil. Tác giả: Nguyễn Lan- Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 18. Trang: 20-25. Năm 2007. (Dec 28 2010 5:21PM)
[26]Bài báo: Thiết kế tối ưu bằng phần mềm MIDAS-Civil. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Lan; Cao Văn Lâm. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 18/2007. Năm 2007.
(Jan 24 2011 9:50PM)
[27]Bài báo: Thiết lập chương trình phối liệu theo lý thuyết tối ưu trên phần mềm MATLAB. Tác giả: Nguyễn Lan. Kỷ yếu hội nghị KHCN 30 năm thành lập đại học Bách Khoa Đà Nẵng. Số: 1001. Trang: 45-60. Năm 2006. (Jan 24 2011 9:46PM)
[28]Bài báo: Phân tích kết cấu cầu treo dây võng theo sơ đồ biến dạng tương tác cùng đất nền. Tác giả: Nguyễn Lan. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 4[12]. Năm 2005. (Dec 28 2010 5:15PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Experimental study on ground ware propagation due to impact of road vibration rollers with a damping mass . Authors: Nguyễn Lan- Hoàng Phương Hoa - Thái Hoàng Ân. NXB Xây Dựng. No: ISSN: ISBN:978-604-82. Pages: 467-471. Year 2019. (Jul 1 2020 11:25AM)
[2]Article: Structural Heath Monitoring system of Thuan Phuoc Bridge in Viet Nam. Authors: Nguyễn Lan, Phạm Huy Hùng, Bùi Hồng Trung. Proceedings International Conference on GeoInformatics for Spatial-Infrastrucure Development in Earth & Allied Sciences, Can tho University Publishing house. No: 2018. Pages: 78-89. Year 2018. (Jun 25 2019 3:29PM)
[3]Article: Design a system for monitoring ground wave propagation due to construction activities base on the Ardunio microprocessor and Labview. Authors: Nguyễn Lan, Châu Ngọc Bảo. The 6th International Conference of Euro Asia Civil Engineering Forum (EACEF 2017). No: Volume 138, 2017. Pages: 04003. Year 2017. (Jan 24 2011 9:45PM)
[4]Article: Analysis and evaluation of the ground wave propagation due to blasting activities of the road construction by numerical models and experiments. Authors: Nguyen Lan, Hoang Phuong Hoa. Pham Huy Hung. Springer Science + Business Media. No: ISBN 978-981-10-7149-2. Pages: 709-722. Year 2017. (Mar 22 2018 11:27AM)
[5]Article: A method for evaluating and setting the load posting for highway bridge in considering reliability and remaining life. Authors: Nguyen Lan, Nguyen Viet Trung , Do Huu Thang. Hội thảo quốc tế lần thứ 13 về Công nghệ tiên tiến (ISAT-13). No: ISAT 13, November,2014. Pages: 93-95. Year 2014. (Jun 22 2016 11:00PM)
[6]Article: Asessment of Overload Vehicle in Vietnam and Its Effects to Fatigue Life of Highway Bridge. Authors: Nguyen Lan, Nguyen Viet Trung, Do Huu Thang ects to Fatigue Life of Highway Bridge. Global Civil Engineering & Applied Science Conference, Janauary 8-10/2014, South Korean. No: 7. Pages: 21-26. Year 2014. (Mar 13 2016 11:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn