Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,439

 Chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng cáp bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Viết TrungNguyễn Lan
Nơi đăng: Tạp chí KHCN- Đại học Đà Nẵng; Số: số 49, 2011.;Từ->đến trang: 14-20;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài viết giới thiệu kỹ thuật chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng trong dây cáp cầu dây bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động. Trên cơ sở sử dụng các thiết bị hiện có tại phòng thí nghiệm công trình trường đại học Bách Khoa-Đại học đà nẵng, các tác giải đã phát triễn chương trình MATLAB dùng để thu thập tín hiệu đo dao động theo thời gian thực và phân tích các tín hiệu đo dao động áp dụng cho việc chẩn đoán độ cứng cầu và lực căng trong dây cáp các loại cầu dây. Hệ thống thiết bị đo động và chương trình được kiểm chứng trên mô hình dầm thép trong phòng thí nghiệm và kiểm chứng trên một vài cầu thực tế cho kết quả phù hợp với các phân tích lý thuyết. Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng để chẩn đoán độ cứng các cầu dầm và chẩn đoán lực căng trong dây cáp cầu dây phục vụ công tác kiểm định và quan trắc sức khỏe công trình cầu.
ABSTRACT
Bài viết giới thiệu kỹ thuật chẩn đoán độ cứng cầu dầm và lực căng trong dây cáp cầu dây bằng kỹ thuật đo và phân tích dao động. Trên cơ sở sử dụng các thiết bị hiện có tại phòng thí nghiệm công trình trường đại học Bách Khoa-Đại học đà nẵng, các tác giải đã phát triễn chương trình MATLAB dùng để thu thập tín hiệu đo dao động theo thời gian thực và phân tích các tín hiệu đo dao động áp dụng cho việc chẩn đoán độ cứng cầu và lực căng trong dây cáp các loại cầu dây. Hệ thống thiết bị đo động và chương trình được kiểm chứng trên mô hình dầm thép trong phòng thí nghiệm và kiểm chứng trên một vài cầu thực tế cho kết quả phù hợp với các phân tích lý thuyết. Kết quả nghiên cứu có thể được áp dụng để chẩn đoán độ cứng các cầu dầm và chẩn đoán lực căng trong dây cáp cầu dây phục vụ công tác kiểm định và quan trắc sức khỏe công trình cầu.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn