Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,891

 Analysis and evaluation of the ground wave propagation due to blasting activities of the road construction by numerical models and experiments.

Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Lan, Hoang Phuong Hoa. Pham Huy Hung
Nơi đăng: Springer Science + Business Media; Số: ISBN 978-981-10-7149-2;Từ->đến trang: 709-722;Năm: 2017
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
Blasting activitives of the road construction could damage to the neighboring buildings because of the ground wave propagation. This paper focused on analyzing the numeric models of blasting in tunnel construction by using FEM software - MIDAS GTS NX and comparing to empirical measurements. From the results of analysis, we can identify the relationship of the wave propagation speed in the ground and the radius from the considering point to the source of vibration. Based on the results of this analysis assess the potential damage to neighboring buildings as well as designes the way to limit the impact of the wave propagation to neighboring buildings for similar projects.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn