Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,564

 Gia cường kết cấu sàn BTCT bằng cáp ƯLT căng ngoài kết hợp tấm sợi carbon
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan- Trương Hoài Chính- Trần Minh
Nơi đăng: Tạp chí Xây Dựng; Số: 6-2020;Từ->đến trang: 145-152;Năm: 2020
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Kết cấu dầm sàn bê tông cốt thép được sử dụng khá nhiều trong các công trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật xây dựng khác. Sau một thời gian khai thác vật liệu bê tông và cốt thép có sự suy thoái của làm giảm khả năng chịu lực của kết cấu. Để khôi phục khả năng chịu tải ban đầu của kết cấu dầm, sàn bê tông cốt thép hoặc cần tăng thêm tải trọng khai thác lên sàn thì cần có giải pháp gia cường kết cấu phù hợp. Có nhiều giải pháp gia cường khả năng chịu tải của kết cấu dầm, sàn bê tông cốt thép như: Mở rộng tiết diện, dùng cáp ứng lực trước căng ngoài, sử dụng vật liệu compostite cường độ cao dính bám ngoài, điều chỉnh sơ đồ chịu lực kết cấu. Trong đó phương pháp sử dụng cáp ứng lực trước căng ngoài kết hợp vải sợi carbon cường độ cao để gia cường có ưu điểm thi công dễ dàng, vừa thi công vừa khai thác công trình bình thường nên phù hợp với gia cường công trình mà không yêu cầu phải ngừng khai thác khi thi công gia cường. Nghiên cứu này trình bày cơ sở thiết kế gia cường kết cấu dầm sàn bằng cáp ứng lực trước căng ngoài kết hợp tấm sợi cacbon, công nghệ thi công kết cấu bằng cáp ứng lực trước căng ngoài kết hợp tấm sợi cacbon, hệ thống quan trắc kết cấu trong quá trình thi công căng cáp ứng lực trước căng ngoài, kết quả thử tải kiểm chứng sau khi thi công gia cường dầm sàn.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn