Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,105,022

 Thiết lập chương trình phối liệu theo lý thuyết tối ưu trên phần mềm MATLAB
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan
Nơi đăng: Kỷ yếu hội nghị KHCN 30 năm thành lập đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Số: 1001;Từ->đến trang: 45-60;Năm: 2006
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
- Thuật toán bài toán phối liệu theo lý thuyết tối ưu- Viết chương trình MATLAB.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn