Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,374

 Thiết kế tối ưu bằng phần mềm MIDAS-Civil. Tạp chí khoa học công nghệ Đại Học Đà Nẵng
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Lan; Cao Văn Lâm
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 18/2007;Từ->đến trang: ;Năm: 2007
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Phần mềm Midas Civil có rất nhiều tính năng ưu việc trong tính toán, thiết kế cầu như
tính toán cầu đúc hẫng,cầu treo, thiết kế tiết diện BTCT, thiết kế tối ưu. Bài viết này đi sâu
vào nghiên cứu tính năng tối ưu hóa kết cấu bao gồm tối ưu hóa mặt cắt của tiết diện và bài
toán điều chỉnh nội lực trong cầu dây xiên theo mô hình bài toán tối ưu.
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
ABSTRACT
MIDAS-Civil have many features for Bridge design as Segmental and Cable-stayed
bridge, Optimal design. This paper focus on optimal design included Section Optimal and
determine of modified forces in cable of Cable-stayed Bridge.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn