Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,184

 Tính toán tuổi thọ mỏi cầu thép căn cứ kết quả kiểm định và quan trắc tại hiện trường
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn LanNguyễn Viết TrungĐỗ Hữu Thắng
Nơi đăng: Hội nghị cơ học toàn quốc, tháng 12/2012; Số: ISBN...;Từ->đến trang: 210-216;Năm: 2012
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Theo thống kê, riêng tên tuyến đường sắt nước ta đã có khoảng 1790 cây cầu, chủ yếu là cầu củ trong đó chỉ có khoảng 576 cây cầu có trạng thái kỹ thuật tốt. Trên các tuyến quốc lộ có khoảng 4200 cây cầu trong đó có đến hơn 700 cầu yếu. Đối với cầu, nhất là trên các tuyến đường bộ, do thường xuyên chịu tải trọng lớn, số lượng và tải trọng trục xe luôn tăng lên theo thời gian nên rất dể bị tổn thương và suy giảm khả năng chịu lực vì thế cần được quan tâm. Để dự đoán tuổi thọ còn lại của cầu, đặc biệt là cầu thép làm cơ sở cho qui định chế độ khai thác hợp lý, hoặc qui định kế hoạch duy tu bảo dưỡng đảm bảo khai thác an toàn, một vấn đề đặt ra là cần phải nghiên cứu cơ chế phá hũy mỏi và ước đoán tuổi thọ mỏi còn lại của cây cầu. Nghiên cứu này tìm hiểu về một số phương pháp kiểm toán mỏi cầu, ước đoán tuổi thọ mỏi cầu trên cơ sở tính toán hiệu ứng hoạt tải mỏi trên mô hình cũng như sử dụng các hiệu ứng do tải trọng khai thác qua các số liệu quan trắc biến dạng trên cầu. Một ví dụ số nghiên cứu tuổi thọ mỏi cầu treo Thuận Phước được giới thiệu minh họa cho các phương pháp nghiên cứu đã thực hiện.
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn