Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,104,294

 Đánh giá tải trọng cầu cũ và xác định tải trọng cắm biển trên cơ sở lý thuyết độ tin cậy
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: NCS.Nguyễn LanGS.TS.Nguyễn Viết TrungTS.Đỗ Hữu Thắng
Nơi đăng: Giao thông vận tải; Số: 8/2013;Từ->đến trang: 21-27;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Ngày nay lý thuyết độ tin cậy đã được ứng dụng rộng rãi trong thiết kế kỹ thuật các chuyên ngành khác nhau từ thiết kế cơ khí, hàng không đến các công trình xây dựng. Đánh giá khả năng chịu tải các công trình cầu cũ để phục vụ tổ chức khai thác hợp lý và an toàn công trình cầu là cần thiết, đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng gia tăng các tải trọng nặng qua cầu. Các công trình cầu cũ chưa đựng nhiều yếu tố không chắc chắn về cả sức kháng vật liệu, mô hình ứng xử kết cấu và cả tải trọng khai thác thực tế. Bài báo này trình bày áp dụng lý thuyết độ tin cậy trong đánh giá khả năng chịu tải cầu củ, phương pháp xác định tải trọng cắm biển tương ứng mới các độ tin cậy khác nhau. Kỹ thuật đánh giá khả năng thông qua của các loại xe quá khổ, quá tải cũng được giới thiệu. Sử dụng một phần mềm mới CSI Brisge V15 của hãng Computer and Structurer-Mỹ để đánh giá cầu tỏ ra khá hiệu quả cũng đã được giới thiệu ở bài báo này.
ABSTRACT
Nowadays reliability theory is widely used in technical design of difference area. Reliability theory can apply for mechanical design, aeronautical design and construction design. Evaluation of exist bridges to suitable bridge operating and ensure safety are necessary, especially in context of more and more increasing heavy load pass bridges. Existing bridges contain many uncertain factors of material resistance, structural behaviors and operating load. This paper present applying the reliability to load rating and load posting of existing bridges, load posting for difference reliability level and load rating of over-size and over-load vehicles is also presented. Use the CSI Bridge V15 software of Computer and Structure-Inc, USA to bridge load rating is very effectively and it is also presented.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn