Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,189

 NGHIÊN CỨU CHẨN ĐOÁN VÀ QUAN TRẮC SỨC KHỎE CÁC CÔNG TRÌNH CẦU LỚN TẠI VIỆT NAM
Chủ nhiệm:  Nguyễn Lan; Thành viên:  KS. Nguyễn Ngọc Hậu KS. Nguyễn Vinh KS. Lê Xuân Dũng KS. Nguyễn Tấn Thôi KS. Phạm Đăng Huệ
Số: B2010-TDA01-19 ; Năm hoàn thành: 2011; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

- Nghiên cứu triễn khai ứng dụng các thiết bị thí nghiệm Xây dựng thuộc dự án TRIG cho công tác quan trắc đánh giá cầu nhịp lớn.


- Nghiên cứu một số phương pháp chẩn đoán tình trạng kết cấu cầu dựa vào dữ liệu quan trắc


- Viết chương trình Matlab thu thập tín hiệu quan trắc từ cảm biến và phân tích đánh giá số liệu quan trắc.


 - Phần mềm thu thập dữ liệu quan trắc


- Đánh giá chẩn đoán cầu từ dữ liệu quan trắc


- Ứng dụng cho các công tư tư vấn -kiểm định kết cấu xây dựng


 


 


© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn