Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỪ QUÁ TRÌNH CHẾ BIẾN MỦ CAO SU KẾT HỢP TẬN THU NGUỒN NĂNG LƯỢNG KHÍ SINH HỌC PHỤC VỤ SẢN XUẤT THEO CƠ CHẾ PHÁT TRIỂN SẠCH (CDM)
Chủ nhiệm:  TS.Trần Văn Quang; Thành viên:  Nguyễn Lan, Dương Việt Dũng
Số: TĐCSVN.01 ; Năm hoàn thành: 2013; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Môi trường

- Công nghệ xử lý nước thải nhà máy chế biến mủ cao su

- Công nghệ tận thu khí BIOGAS từ nước thải phục vụ sấy mủ

- Ứng dụng cho các nhà máy chế biến mủ cao su thiên nhiên

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn