Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 NGHIÊN CỨU TỰ ĐỘNG HÓA MỘT SỐ CÔNG ĐOẠN TRONG DÂY CHUYỀN CHẾ BIẾN MŨ CAO SU
Chủ nhiệm:  ThS.Châu Mạnh Lực; Thành viên:  ThS.Nguyễn Lan, ThS.Nguyễn Văn Tiến
Số: TĐCSVN.02 ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Kỹ thuật

1.     Nghiên cứu sự hoạt động của các thiết bị trong dây chuyền chế biến cao su hiện có của nhà máy Cao su Hiệp Đức và một số nhà máy khác của tập đoàn cao su. Tìm hiểu kỹ về cấu tạo của các bộ phận máy và xác định các thông số cơ bản của máy .

2.     Xây dựng và lựa chọn phương án khả thi. Tính toán, thiết kế các cơ cấu và các bộ phận để bổ sung, cải tiến hoặc thay thế các bộ phận của các thiết bị được lựa chọn để có thể áp dụng được công nghệ tự động hóa.

3.     Chế tạo mới, mua mới các thiết bị đặc chủng trong nước không sản xuất được như các loại cảm biến, các moto servo, các loại van điện từ, bộ biến tần…và các phần tử điều khiển.

4.     Thiết kế và chế tạo mới:  Máy lạng điều khiển tự động. Hệ thống cấp mũ đông cho máy lạng. Hệ thống đẩy sản phẩm sau khi ép vào bao.

5.     Vận chuyển, lắp đặt và điều chỉnh các cơ cấu, các bộ phận và các phần tử vào các thiết bị trong dây chuyền.

6.     Lập chương trình điều khiển và đấu nối tủ điều khiển.

7.     Thiết lập tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng, vận hành cho công nhân.

8.     Vận hành và hiệu chỉnh. Hướng dẫn công nhân nhà máy vận hành hệ thống.

9.     Xác định số lượng công nhân hợp lý trong dây chuyền sản xuất sau khi đã áp dụng công nghệ tự động hóa.

10.  So sánh về các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật trước và sau khi đã áp dụng công nghệ tự động hóa .

11.  Kết luận.


-        Chế tạo một máy lạng mới.

-        Thay thế một số bộ phận trong các hệ thống xã mũ.

-        Chế tạo bổ sung hệ thống lấy mũ trong bể đông.

-        Chế tạo bổ sung hệ thống máy ép đóng bao

 

Ứng dụng cho các nhà máy chế biến mủ cao su thiên nhiên.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn