Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Nguyễn Văn Điền
Đề tài: Giảm méo tín hiệu phi tuyến trong hệ thống thông tin sợi quang băng rộng
Trách nhiệm: Hướng dẫn 2

 Tiến sĩ

 Trường ĐHBK-ĐHĐN

 2017

 2021

[2]Nguyễn Quang Duy
Đề tài:

Thiết kế giải thuật thông minh phân phối nguồn cung cấp theo lưu lượng cho các trạm BTS

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2017

 2019

[3]Trần Ngọc Phú
Đề tài:

Khảo sát đặc tính của tuyến MMW/RoF trong mạng truy cập quang vô tuyến.

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK-ĐHĐN

 2017

 2019

[4]Ngô Bá Toàn
Đề tài:

Nghiên cứu đặc tính của hệ thống MMW/RoF truy cập quang-vô tuyến băng tần siêu cao cho thông tin di động thế hệ mới.

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK-ĐHĐN

 2017

 2019

[5]Nguyễn Hiếu Nghĩa
Đề tài:

Nghiên cứu xây dựng mạng thông tin vô tuyến đa người dùng tốc độ cao và ứng dụng tại Trường Đại học Công nghệ Cần Thơ.

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK-ĐHĐN

 2017

 2019

[6]Nguyễn Văn Thiện
Đề tài:

Khảo sát đặc tính hệ thống WDM/RoF sử dụng khuếch đại quang EDFA và máy thu Coherence.

 Thạc sĩ

 Trường ĐHBK-ĐHĐN

 2016

 2018

[7]Ngô Hoàng Gia
Đề tài:

Nghiên cứu, so sánh đặc tính (BER, SNR) của hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến tương tự và số qua sợi quang (RoF)

 Thạc sĩ

 Đại học Quy Nhơn

 2016

 2018

[8]Đinh Văn Huy
Đề tài:

Đánh giá hiệu năng của hệ thống MIMO-VLC sử dụng kỹ thuật ghép kênh theo không gian.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[9]Nguyễn Thị Huyền Trang
Đề tài:

Nghiên cứu hệ thống MIMO truyền dữ liệu bằng ánh sáng thấy được (VLC)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[10]Lê Tiến Khoa
Đề tài:

Nghiên cứu đặc tính của hệ thống thông tin quang không dây (FSO) sử dụng kỹ thuật phân tập không gian

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[11]Mạnh Thế Văn
Đề tài:

Nghiên cứu  kỹ thuật định vị trong hệ thống VLC hoạt động trong nhà


 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2016

[12]Lê Hoàng Nguyên
Đề tài:

Nghiên cứu đặc tính hệ thống thông tin quang không dây FSO sử dụng mô hình Gamma-Gamma trong điều kiện nhiễu loạn khí quyển


 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[13]Nguyễn Văn Thái Hưng
Đề tài:

Nghiên cứu hiệu năng hệ thống đa chặng phối hợp trên kênh Fading Rayleigh trong thông tin di động LTE/LTE-Advanced.

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[14]Trương Hoàng Viên
Đề tài:

Đo băng thông khả dụng trong mạng IP bằng phương pháp IGI (Initial Gap Increasing)

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2015

[15]Lê Anh Khoa
Đề tài: NGHIÊN CỨU KIẾN TRÚC VÀ SỰ THAY ĐỔI GIAO THỨC BÁO HIỆU TRONG MẠNG LTE SO VỚI MẠNG UMTS  

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2012

 2014

[16]Lê Huy
Đề tài:

KHẢO SÁT CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT CỦA MÁY THU TRONG HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG PHÁP IM, PM VÀ EDFA 

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2012

 2014

[17]Mai Thị Kim Liên
Đề tài:

SO SÁNH ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TRONG HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG EDFA VÀ CÁC LOẠI MÁY THU KHÁC NHAU

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2012

 2014

[18]Lê Long Hải
Đề tài:

NGHIÊN CỨU ĐO BĂNG THÔNG

KHẢ DỤNG TRONG MẠNG IP

BẰNG PHƯƠNG PHÁP THÍCH NGHI

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2012

 2014

[19]Ngô Thị Minh Hưng
Đề tài: NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT KẾT HỢP CHUYỂN TIẾP VÀ GIỮ TRONG TRUYỀN THÔNG HỢP TÁC

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2012

 2014

[20]Ngô Thị Minh Hương
Đề tài:

ĐIỀU KHIỂN MỨC NƯỚC BAO HƠI BẰNG BỘ THÍCH NGHI MỜ

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2013

[21]Nguyễn Thị Hường
Đề tài: NGHIÊN CỨU THUẬT TOÁN PHÂN BỔ BĂNG THÔNG ĐỘNG(DBA) CHO MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG ETHERNET-EPON

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2013

[22]Trần Văn Công Thành
Đề tài:

Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật mạng không dây vào giám sát sự thay đổi của môi trường

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2013

[23]Nguyễn Hữu Tiên
Đề tài:

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT OSCM TRONG HỆ THỐNG RoF SỬ DỤNG MÁY THU COHERENCE

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2013

[24]Phan Thị Lan Anh
Đề tài: NGHIÊN CỨU  CÁC ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN VÔ TUYẾN TRÊN SỢI QUANG RoF SỬ DỤNG OFDM  

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2013

[25]Tôn Thất Thanh Tùng
Đề tài: Nâng cao chất lượng tín hiệu trong hệ thống RoF sử dụng máy thu quang coherence

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2013

[26]Trần Nguyễn Cẩm Tú
Đề tài:

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2011

 2013

[27]Trần Phương Hoài Ngọc
Đề tài:

NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT LẬP LỊCH BIỂU CHẾ ĐỘ NGỦ ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG CÁC MẠNG QUANG THỤ ĐỘNG TDM 

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2010

 2012

[28]Đào Thanh Dung
Đề tài: Nghiên cứu một số phương pháp làm giảm tỷ số công suất đỉnh trên công suất trung bình trong hệ thống MIMO-OFDM.

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2010

 2012

[29]Huỳnh Văn Sang
Đề tài:

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ (QoS) TRONG MẠNG MAN-E

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2010

 2012

[30]Phạm Hữu Duy Lam
Đề tài:

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ KỸ THUẬT ĐIỀU CHẾ TÍN HIỆU TIẾN TIẾN TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUANG

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2012

[31]Trần Ngọc Cương
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang vô tuyến và tính toán thiết kế tuyến quang vô tuyến tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2008

 2011

[32]Nguyễn Vũ Anh Quang
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật thông tin quang FTTH và tính toán thiết kế mạng quang FTTH tại thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2008

 2011

[33]Nguyễn Đình Quý
Đề tài:

Nghiên cứu các phương pháp bù tán sắc và ứng dụng vào mạng truyền dẫn công ty VTN

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2008

 2011

[34]Võ Thị Cẩm Nhung
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp ước lượng kênh và kỹ thuật thu phát MIMO trong Wimax

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2011

[35]Nguyễn Thị Bích Hạnh
Đề tài: Đánh giá phương pháp ước tính băng thông trong mạng IP sử dụng kỹ thuật TOPP (Trains of Packet Pairs) 

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2011

[36]Trần Xuân Phương
Đề tài: Nghiên cứu và phân tích các kỹ thuật lập lịch cải thiện chất lượng dịch vụ (QoS) trên hệ thống mạng WIMAX

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2011

[37]Nguyễn Quốc Khánh
Đề tài: Nghiên cứu kỹ thuật lập lịch nâng cao chất lượng dịch vụ trong hệ thống thông tin di động LTE

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2009

 2011

[38]Hoàng Thị Phương Anh
Đề tài: Điều khiển chống tắc nghẽn trong mạng MPLS

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2007

 2010

[39]Lâm Duy Vũ
Đề tài: Chất lượng dịch vụ trong MPLS

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2007

 2010

[40]Đào Ngọc Ân
Đề tài: Nghiên cứu giải pháp bù tán sắc trong hệ thống thông tin sợi quang WDM

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2005

 2008

[41]Trần Việt Dũng
Đề tài: Nghiên cứu các phương pháp đo băng thông trong mạng IP

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2005

 2008

[42]Trần Quốc Hùng
Đề tài:

Nghiên cứu khuếch đại HFA băng rộng và ứng dụng vào mạng thông tin sợi quang đường trục Việt Nam

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2005

 2008

[43]Nguyễn Quang Như Quỳnh
Đề tài: Nghiên cứu việc thiết kế Tô pô Lô gic trong kỹ thuật lưu lượng IP/WDM 

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2005

 2008

[44]Đỗ Thị Việt Hồng
Đề tài: Nghiên cứu tối ưu tuyến thông tin sợi quang DWDM sử dụng khuếch đại ghép lai HFA và áp dụng vào tuyến đường trục VTN

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2004

 2007

[45]Nguyễn Thị Khánh Hồng
Đề tài: Nghiên cứu phương pháp nâng cao dung lượng truyền dẫn trong hệ thống FTTH

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2004

 2007

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn