Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,067,520

[1] Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy xét nghiệm các tham số PSA, CA15-3 và HER2 sử dụng hạt nano từ. Chủ nhiệm: TS. Cao Xuân Hữu. Thành viên: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn, TS. Đặng Đức Long, PGS.TS. Phạm Văn Tuấn, TS. Lê Lý Thùy Trâm, ThS. Đoàn Văn Long, TS.BS. Nguyễn Phạm Thanh Nhân, TS. Nguyễn Đăng Quốc Chấn, TS. Nguyễn Đình Minh Tuấn.. Mã số: KC.03.29/11-15. Năm: 2016. (May 30 2017 9:45PM)
[2] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu đặc tính của hệ thống truyền dẫn tín hiệu vô tuyến qua sợi quang (RoF) sử dụng máy thu Coherence. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: ThS. Tôn Thất Thanh Tùng. Mã số: Đ2013-02-88-BS. Năm: 2014. (Sep 7 2014 6:46PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao tỉ số tín hiệu trên nhiễu trong hệ thống thông tin sợi quang quốc gia ghép kênh theo bước sóng (WDM) tốc độ cao có các bộ khuếch đại quang (EDFA) mắc chuỗi. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: 1. ThS. Nguyễn Tấn Hưng 2. KS. Trần Anh Vũ 3. KS. La Đình Phú. Mã số: B2006-DN02-17. Năm: 2007. (Jan 7 2011 10:05PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nâng cao dung lượng và khoảng cách truyền dẫn trong hệ thống thông tin quang coherence. Chủ nhiệm: PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn. Thành viên: Ths. Nguyễn Tấn Hưng KS. La Đình Phú. Mã số: B2000-15-42. Năm: 2002. (Jan 7 2011 10:10PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn