Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,213,568

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Kỹ thuật mạch điện tử 1
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2014 sinh viên bậc đại học
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách Khoa-Đại học Đà Nẵng
[2]EE332 Devices and Circuits II
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 sinh viên chương trình Tiên tiến
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[3]EE465 Fiber Optic Communications
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2010 sinh viên chương trình Tiên tiến  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN
[4]Thông tin sợi quang
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2005 sinh viên bậc đại học
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[5]Hệ thốngThông tin quang
Ngành: Kỹ thuật điện tử viễn thông
 2005 Học viên cao học  Trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng
[6]Thông tin vi ba-vệ tinh
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1999 sinh viên bậc đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN
[7]Kỹ thuật mạch điện tử 2
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 sinh viên bậc đại học và cao đẳng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN
[8]Điện tử Thông tin
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 sinh viên bậc đại học và cao đẳng  Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN
[9]Kỹ thuật Truyền hình
Ngành: Các ngành KHKT khác
 1993 sinh viên bậc đại học và cao đẳng
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
 Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN Trường Cao đẳng Công nghệ, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn