Phạm Kim Sơn
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 20659 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Kim Sơn
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  01/01/1972
Nơi sinh: Nghệ An
Quê quán Hội An, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện (thủy lợi tổng hợp); Tại: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, ĐHĐN
Đơn vị công tác: Khoa Xây dựng Công trình thủy; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2009; Chuyên ngành: Xây Dựng; Tại: Đại học Queenslad, Úc
Dạy CN: Đại học: Thủy lực Đại Cương, Thủy lực Công Trình, Chỉnh Trị Sông và Ven Bờ, Thuỷ Lực Tính Toán, Ngoại Ngữ Chuyên Nghành (tiếng Anh). Sau Đại học: Kỹ Thuật Ven Bờ Biển.
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Tiếng Ạnh thông thạo
Địa chỉ liên hệ: 62 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu, ĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0903 516 357
Email: pkimson@gmail.com; pkimson@dut.edu.vn; pkimson@uq.edu.au
 Quá trình giảng dạy và công tác
 
2012- Nay: PGĐ Trung tâm: Quản Lý Rủi Ro và An Toàn Khoa Học, ĐHĐN
1997-Nay:  Giảng viên khoa XD Thủy lợi-Thủy điện, ĐHBK Đà Nẵng, ĐHĐN.
2009-2011: Nghiên cứu làm các dự án (Post-Doc ) tại ĐH Queensland, Brisbane Council, Australia.
2005-2009: Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại trường ĐH Queensland, Australia.
2000-2001: Học Cao học Thủy lợi tại ĐH Đà Nẵng.
1997-1997: Công ty Xây lắp điện III, Đà Nẵng
Trong thơi gian làm việc và hoc tập nghiên cứu, đã tham gia các dự án tư vấn thiết kế với World Bank, FIDDR, JICA proects (Japan),  Queensland University, QLD governament, Australia.
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Dự báo lũ trên hệ thống sông Thu bồn-Vu Gia. Tác giả: K. S. Phạm
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
. National Hydromechanics Journal on Fluid Mechanic
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số:. Trang:. Năm 2000.
(May 7 2012 1:26PM)
[2]Bài báo: Hình dạng hợp lý của máng tràn ngang xả lũ. Tác giả: K. S. Phạm; T.Hung. Nguyễn
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. National Hydromechanics Journal on Fluid Mechanic
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. Số:. Trang: 167-171. Năm 1999.
(May 7 2012 1:19PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: Review: Misconceptions and proper designs in vetiver slope stabilization. Authors: K.S. Pham
walgreens prints coupons open free printable coupons
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
. The Veltiver Network International
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages:. Year 2012.
(May 7 2012 1:13PM)
[2]Article: Influence of long waves and wave groups on swash zone sediment transport and cross-shore beach profile evolution. Authors: K. S. Pham. Australia Thesis database, University of Queensland. No:.. Pages:. Year 2010. (May 7 2012 1:16PM)
[3]Article: Sediment transport and beach morphodynamics induced by free long waves, bound long waves and wave groups. Authors: Baldock, T.E., P. Manoonvoravong and K. S. Pham. Coastal Engineering Journal. No: 57(10). Pages: 898-916. Year 2010. (May 7 2012 12:53PM)
[4]Article: Measurement and modeling of sediment transport in the surf and swash zone. Authors: K. S. Pham, P. Manoonvoravong and T. E. Baldock. Hydromechanics Conference, proceeded and published on Interational Hydromechanics Journal
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. No: xx. Pages: xx. Year 2009.
(May 7 2012 12:57PM)
[5]Article: Sediment transport and beach morphologydynamics induced by long waves and wave groups. Authors: Baldock, T. E., P. Manoonvoravong and K. S. Pham. Coastal Engineering Journal
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
. No:.. Pages:.. Year 2009.
(May 7 2012 1:02PM)
[6]Article: "Beach face morphology and surf beat sediment transport in the surf and swash zones.". Authors: Baldock, T. E., P. Manoonvoravong and K. S. Pham. Journal of Coastal Research. No: (Special Issue 50). Pages:. Year 2007. (May 7 2012 1:04PM)
[7]Article: Probabilistic-deterministic modeling of swash zone morphology. Authors: Baldock, T. E., K. S. Pham, P. Manoonvoravong, M. P. Barnes and J. M. Alsina, Eds.
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Coastal Sediments Journal. No:.. Pages:.. Year 2007. (May 7 2012 1:06PM)
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Ngoại ngữ chuyên ngành (Anh Văn)
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên Đại học ngành Thủy lợi- Thủy điện
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
 ĐH Bách khoa Đà Nẵng
[2]Chỉnh trị Sông và Ven Bờ Biển
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên Đại học nghành Thủy lơi-Thủy điện  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[3]Thủy lực Tính Toán
Ngành: Xây dựng
 2012 Sinh viên Đại học nghành Tin học Xây dựng  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[4]Kỹ Thuật Ven Bờ Biển
Ngành: Xây dựng
 2010 Sinh viên Cao học nghành xây dựng Công Trình Thủy  Đại học Bách khoa Đà Nẵng, ĐHĐN
[5]Thủy Lực Công Trình
Ngành: Xây dựng
 1998 Sinh viên Đại học nghành Xây dựng Thủy lợi-Thủy điện  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
[6]Thủy Lực Đại Cương
Ngành: Xây dựng
 1997 Sinh viên Đại học nghành Xây dựng Thủy lơi, Cđuwờng, Dân dụng và Công Nghiệp  Đại học Bách khoa Đà Nẵng
  
 Thông tin khác
  

Potential Master, PhD projects (Gợi ý đề tài hướng dẫn Thạc sỹ, NCS Tiến sỹ)
Potential students’ research projects (Gợi ý đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học)

If you are interested in doing a research project which related to my interest field, please contact to me.  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn