Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,298,669

 Biodiversity of medicinal plants in Ba Na Nui Chua nature reserves, Da Nang city, Viet Nam
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Pham Thi Kim Thoa, Hoang Thanh Son, Nguyen Thi Kim Yen
Nơi đăng: Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), ISSN: 2220-6663; IF=1.35; Số: Vol.7,No.6;Từ->đến trang: p.216-221;Năm: 2015
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn