Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Ngô Ngọc Tân
Đề tài: Đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của các loài cây được trồng trên mô hình thử nghiệm đường băng xanh cản lửa tại tp Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Nguyễn Thị Lan
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chât thải rắn sinh hoạt ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

[3]Trần Trương Thanh
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm phân bố của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2019

[4]Nguyễn Thị Ngọc Lâm
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng, phát triển của thực vật ngoại lai xâm hại tại KBTTB Bà Nà – Núi Chúa, TP. Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Trần Thị Thu Thư
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh của thảm thực vật rừng sau cháy tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]VÕ ThỊ Kim NgÂn
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[7]Lê Nguyễn Cẩm Hương
Đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại khu du lịch Bà Nà thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Trần Thị Bích Tùng
Đề tài: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và ứng dụng GIS trong công tác thu gom, vận chuyển tại huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Hồ Thị Thu Phương
Đề tài: Nghiên cứu tình hình khai thác và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển một số loài cây thuốc quý tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[10]Đoàn Vĩnh Sinh
Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Ngô Quốc Phú
Đề tài: Đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên thực vật rừng và đề xuất giải pháp quản lí bằng công cụ GIS tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – thành phố Hội An.

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2013

 2014

[12]Nguyễn Thị Kiều Oanh
Đề tài: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2013

 2014

[13]Võ Hoàng Thục Trang
Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Tp. Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[14]Nguyễn Thị Phượng
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng nguồn lợi rong Mơ (Sargassum) tại khu vực biển Bàn Than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[15]Phạm Ngọc Huyền
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[16]Nguyễn Văn Hành
Đề tài: Đánh giá tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2012

 2013

[17]Nguyễn Thị Kim Yến
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Hòn Cù Lao Chàm, Tp Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2013

 2013

  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn