Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thành phố Đà Nẵng.. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Bích Hậu, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Trương Thanh và nnk.. Mã số: B2018.DNA.02. Năm: 2018. (Apr 12 2018 10:29AM)
[2] Đề tài Khác: Nghiên cứu thực trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thu Hằng. Mã số: CS - KHCN- 2017. Năm: 2018. (Apr 12 2018 10:25AM)
[3] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng chịu lửa và quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thùy. Mã số: TPĐN 2017. Năm: 2017. (Aug 28 2018 4:43PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường. Chủ nhiệm: Lê Phước Cường. Thành viên: Lê Thị Xuân Thùy, Nguyễn Hải Thọ, Hoàng Hải, Phạm Thị Kim Thoa. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2017. (Aug 22 2015 3:29PM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển tài nguyên cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Thị Kim Yến. Mã số: Đ2015-02-134. Năm: 2016. (Aug 22 2015 3:25PM)
[6] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu".. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), Phạm Thị Kim Thoa, Lê Phước Cường, Nguyễn Văn Hiệu, Lê Thị Xuân Thuỳ, ... Mã số: B2013-MT-01. Năm: 2014. (Mar 31 2014 11:20PM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, phân tích chỉ số đa dạng sinh học thực vật thân gỗ - áp dụng cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Trịnh Ngọc Bon. Mã số: Đ2012-02-40. Năm: 2012. (Feb 4 2013 4:19PM)
[8] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá đa dạng không gian thảm thực vật sử dụng công nghệ GIS.. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Mã số: 2011-02-CBT 56. Năm: 2011. (Oct 28 2016 9:08AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn