Phạm Thị Kim Thoa
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,185,649

 
Mục này được 28023 lượt người xem
Họ và tên:  Phạm Thị Kim Thoa
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  01/01/1981
Nơi sinh: Hà Tây
Quê quán Hà Tây
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Sinh thái môi trường; Tại: Học Viện Kỹ Thuật LN Xanh-Petecbua,LB Nga
Đơn vị công tác: Khoa Môi trường; Trường Đại học Bách Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường nông lâm nghệp; Tại: Liên Bang Nga
Chức danh KH:  Phó Giáo sư; công nhận năm: 2017
Dạy CN: Quản lý tài nguyên và môi trường, Sinh thái môi trường, Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực NC: Quản lý tài nguyên và môi trường, Sinh thái học và môi trường rừng, Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường
Ngoại ngữ: Nga, Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Môi Trường, Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng, 54 - Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẳng
Điện thoại: ; Mobile: 0328867777
Email: ptkthoa@dut.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 - Từ 2000-2010 học tập là sinh viên, học viên, NCS tại Học viện Kỹ thuật Lâm nghiệp Xanh Petecbua, Tp. Xanh Petebua - Liên Bang Nga.
- Từ 03/2011 -Giảng dạy tại Khoa Môi trường - Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xác định chủng loại cây trồng tại khu vực xử ý rác ở Thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Mai Thị Thùy Dương. Thành viên: Phạm Thị Kim Thoa (thư ký), Vương Duy Hưng, Hoàng Ngọc Ân, Vũ Huy Định, Võ Diệp Ngọc Khôi, Trần Thị Hương, Thái Thị Thúy An, Lê Thái Sơn. Mã số: 37/HĐKHCN/2020. Năm: 2021. (Jan 5 2021 5:34PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu giải pháp phòng ngừa các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Bích Hậu, Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Trương Thanh và nnk. Mã số: B2018.DNA.02. Năm: 2018. (Apr 12 2018 10:29AM)
[3] Đề tài Khác: Nghiên cứu thực trạng các loài thực vật nguy cấp, quý hiếm tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Thị Thu Hằng. Mã số: CS - KHCN- 2017. Năm: 2018. (Apr 12 2018 10:25AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Nghiên cứu xác định tập đoàn cây trồng chịu lửa và quy trình kỹ thuật tạo băng xanh cản lửa phòng chống cháy rừng tại Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Văn Hiệu, Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thùy. Mã số: TPĐN 2017. Năm: 2017. (Aug 28 2018 4:43PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu quá trình tích luỹ độc chất môi trường trong cộng đồng dân cư tại các khu công nghiệp miền Trung-Tây Nguyên và đề xuất giải pháp cải thiện môi trường. Chủ nhiệm: Lê Phước Cường. Thành viên: Lê Thị Xuân Thùy, Nguyễn Hải Thọ, Hoàng Hải, Phạm Thị Kim Thoa. Mã số: B2014-01-16. Năm: 2017. (Aug 22 2015 3:29PM)
[6] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển tài nguyên cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Thị Kim Yến. Mã số: Đ2015-02-134. Năm: 2016. (Aug 22 2015 3:25PM)
[7] Đề tài cấp Bộ: "Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ các hệ sinh thái tại Cù Lao Chàm Quảng Nam trong điều kiện biến đổi khí hậu".. Chủ nhiệm: Đinh Thị Phương Anh. Thành viên: Nguyễn Ngọc Chinh (Thư ký), Phạm Thị Kim Thoa, Lê Phước Cường, Nguyễn Văn Hiệu, Lê Thị Xuân Thuỳ, .. Mã số: B2013-MT-01. Năm: 2014. (Mar 31 2014 11:20PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu, phân tích chỉ số đa dạng sinh học thực vật thân gỗ - áp dụng cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - TP. Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Thành viên: Trịnh Ngọc Bon. Mã số: Đ2012-02-40. Năm: 2012. (Feb 4 2013 4:19PM)
[9] Đề tài cấp cơ sở: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá đa dạng không gian thảm thực vật sử dụng công nghệ GIS. Chủ nhiệm: Phạm Thị Kim Thoa. Mã số: 2011-02-CBT 56. Năm: 2011. (Oct 28 2016 9:08AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Assessment of the current distribution, dispersal trends and impacts of invasive species in Bana-Nui chua nature reserve, Vietnam. Tác giả: Pham Thi Kim Thoa1, Vu Thi Bich Hau2, Nguyen Van Hieu1*. T/C KHCN ĐHĐN. Số: Vol 19, No.6.1, 2021. Trang: 35-41. Năm 2021. (Jun 23 2021 5:35PM)
[2]Bài báo: Phân bố của các loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa, Đà Nẵng. Tác giả: Pham Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí NN&PTNT. Số: 17. Trang: 75-83. Năm 2019. (Oct 13 2019 5:43PM)
[3]Bài báo: Đặc điểm của đất tại các khu vực có loài thực vật ngoại lai xâm hại ở khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa, thành phố Đã Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Ngân Hà, Hoàng Ngọc Ân và cs . Tạp chí NN&PTNT. Số: 2/2019. Trang: 115-121. Năm 2019. (Jun 2 2019 10:17PM)
[4]Bài báo: Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng lá rộng thường xanh núi đất tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng. Tạp chí NN&PTNT. Số: 322. Trang: 158-164. Năm 2018. (Apr 12 2018 10:42AM)
[5]Bài báo: Ứng dụng GIS trong quản lý chất thải rắn nguy hại trên địa bàn quận Hải Châu, tp. Đà Nẵng. Tác giả: Tran Thi Thu Loc, Pham Thi Kim Thoa, Vi Van Giap. Tạp chí NN&PTNT Bộ NN&PTNT. Số: 22/2017. Trang: 111-119. Năm 2017. (Jan 5 2018 8:42AM)
[6]Bài báo: Các loài cây thuốc có tiềm năng khai thác tự nhiên, giá trị bảo tồn và gây trồng tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phan Công Tuấn, Vũ Bích Hậu, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn, Bộ NN&PTNT. Số: 17/2017. Trang: 149-157. Năm 2017. (Jan 5 2018 8:48AM)
[7]Bài báo: Nghiên cứu một số tính chất đất cơ bản của đất ở vùng trồng rau huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội. Tác giả: Nguyễn Ngân Hà, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí NN&PTNT, Bộ NN&PTNT. Số: 24/2017. Trang: 79-84. Năm 2017. (Jan 5 2018 8:31AM)
[8]Bài báo: Nghiên cứu lựa chọn tập đoàn cây có khả năng chống chịu lửa tại thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: 2/2017. Trang: 1-10. Năm 2017. (Aug 1 2017 10:11AM)
[9]Bài báo: Đặc điểm cấu trúc quần xã thực vật rừng lá rộng thường xanh núi đất tại thành phố Đà Nẵng . Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: 17. Trang: 1-9. Năm 2017. (Aug 27 2017 7:03PM)
[10]Bài báo: Thực trạng đa dạng các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa . Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Thanh Sơn, Vũ Thị Bích Hậu. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: 16/2017. Trang: 1-10. Năm 2017. (Aug 27 2017 7:07PM)
[11]Bài báo: Đa dạng loài thực vật thân gỗ trong một số trạng thái rừng tự nhiên tại khu bảo tồn thiên nhiên Thượng Tiến – Hòa Bình. Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng, Phạm Thị Kim Thoa, Phạm Thị Quỳnh. Tạp chí Khoa học & Công nghệ Lâm nghiệp ISSN: 1859 – 3828. Số: 10/2016. Trang: 11-18. Năm 2016. (Dec 6 2016 7:53PM)
[12]Bài báo: Hiện trạng khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên cây thuốc tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà nà – Núi Chúa. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581. Số: 11/2016. Trang: 70-76. Năm 2016. (Dec 6 2016 1:11PM)
[13]Bài báo: Đa dạng sinh học và giải pháp bền vững thực vật thân gỗ tại khu du lịch Bà Nà – Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Yến. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581. Số: 11/2016. Trang: 83-88. Năm 2016. (Dec 6 2016 1:16PM)
[14]Bài báo: Nghiên cứu nhân giống cây Hồng diệp (Gymnocladus chinensis Baill.) bằng phương pháp giâm hom. Tác giả: Vũ Thị Bích Hậu , Võ Quốc Bảo , Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí KHLN Viện KHLNVN - VAFS ISSN: 1859 - 0373. Số: 4/2016. Trang: 4579-4584. Năm 2016. (May 4 2017 10:47AM)
[15]Bài báo: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong công tác thu gom và vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Nguyễn Giang Trường, Phạm Thị Kim Thoa, Võ Diệp Ngọc Khôi, Nguyễn Thị Yến, Đặng Văn Hà,. Tạp chí Nông nghiệp&Phát triển Nông thôn. Số: ThÁNG 12. Trang: 174-181. Năm 2016. (Jul 23 2017 10:47PM)
[16]Bài báo: Nghiên cứu nhân giống cây Hồng diệp (Gymnocladus chinensis Baill.) bằng phương pháp nuôi cây mô. Tác giả: Vũ Thị Bích Hậu, Võ Quốc Bảo, Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581. Số: 12/2016. Trang: 217-223. Năm 2016. (Feb 8 2017 10:02AM)
[17]Bài báo: Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên rừng tại khu bảo tồn biển Cù lao Chàm - Tp. Hội An. Tác giả: Ngô Quốc Phú, Phạm Thị Kim Thoa. Nhà xuất bản Quốc gia Hà Nội. Số: ISBN: 978-604-62-5440-9. Trang: 1148-1155. Năm 2016. (May 20 2016 4:50PM)
[18]Bài báo: Hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng nguồn lợi RONG MƠ (SARGASSUM) tại khu biển Bàn than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa*, Nguyễn Thị Phượng. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 03(88).2015. Trang: 130. Năm 2015. (Jun 3 2015 10:41AM)
[19]Bài báo: Đa dạng tài nguyên cây thuốc tại xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Hoàng Thanh Sơn, Hồ Thị Thu Phương, Nguyễn Ngân Hà
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học tự nhiên và Công nghệ. Số: Tập 31, số 2S (2015). Trang: 268-273. Năm 2015. (Oct 25 2015 11:05PM)
[20]Bài báo: Hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lí tổng hợp chất lượng môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa*, Nguyễn Thị Kiều Oanh
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Số: Số 05(90).2015. Trang: 93. Năm 2015.
(Sep 24 2015 10:04AM)
[21]Bài báo: Đa dạng thực vật thân gỗ tự nhiên và hiện trạng khai thác tài nguyên thực vật rừng tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – thành phố Hội An. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa.
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Tạp chí KHLN - Viện KHLNVN-VAFS. Số: ISSN: 1859-0373. Số: 1/2015. Trang: Trang: 3669-3676. Năm 2015. (Jun 10 2015 9:42PM)
[22]Bài báo: Xây dựng hệ thống hỗ trợ ra quyết định quản lý tài nguyên rừng sử dụng phương pháp Electre III và thử nghiệm phân tích các giải pháp chiến lược đáp ứng biển đổi khí hậu. Tác giả: TS. Nguyễn Văn Hiệu*; TS. Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 150. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[23]Bài báo: Đa dạng sinh học các loài rau rừng có giá trị tại khu dữ trữ sinh quyển đảo Cù Lao Chàm - thành phố Hội An. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí KHLN - Viện KHLNVN-VAFS, ISSN: 1859-0373. Số: 4/2014. Trang: 2968-2976. Năm 2014. (Mar 31 2014 11:00PM)
[24]Bài báo: Cây thuốc của người Hre và đề xuất một số giải pháp bảo tồn, phát triển tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Tác giả: Võ Văn Minh, Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Kim Yến. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp - Viet Nam journal of Forest science, ISSN 1859-0373. Số: 1/2014. Trang: 3206-3215. Năm 2014. (Jun 4 2014 1:57PM)
[25]Bài báo: Phân tích chỉ số đa dạng sinh học của thực vật thân gỗ trong khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - TP. Đà Nẵng. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp -Viet Nam journal of Forest science. Số: 3/2012. Trang: 2301-2309. Năm 2012. (Feb 4 2013 4:09PM)
[26]Bài báo: Nghiên cứu, phân tích và đánh giá đa dạng không gian thảm thực vật sử dụng công nghệ GIS. Tác giả: Phạm Thị Kim Thoa. Tạp chí Khoa học và Công nghệ ĐH Đà Nẵng. Số: 5(46)/2011. Trang: 70-78. Năm 2011. (Apr 15 2012 5:33PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: First record of Elsholtzia kachinensis (Lamiaceae: Nepetoideae) for the Flora of Vietnam. Authors: Thanh Son Hoang, Dao-Zhang Min, Pham Thi Kim Thoa & Bo Li. Phytotaxa ISSN 1179-3163 (SCIE/Q2). No: 430 (1):057-60. Pages: 057-060. Year 2020. (Feb 4 2020 7:48PM)
[2]Article: GIS-based habitat model to predict potential areas for the upcoming occurrences of an alien invasive plant, Mimosa pigra L. Authors: Thai Son Le*, Pham Thi Kim Thoa*, Nguyen Van Tuan. Forestry Studies, ISSN 1406-9954 (H=10, IF: 1.24; Q2). No: Metsanduslikud Uurimused 70. Pages: pp.32-43. Year 2019. (Oct 28 2019 12:41PM)
[3]Article: Premna vietnamensis (Lamiaceae, Premnoideae), a distinct new species from the Central Highlands of Vietnam. Authors: Do Van Hai, Dao-Zhang Min, Nguyen Sinh Khang, Yun-Hong Tan, Pham Thi Kim Thoa, Gemma L.C. Bramley, Rogier P.J. de Kok, Bo Li.. Plos One (ISSN: 1932-6203; SCIE, IF=3.54, Q1). No: 13(5). Pages: 1-14. Year 2018. (May 3 2018 3:35PM)
[4]Article: Biodiversity of medicinal plants in Ba Na Nui Chua nature reserves, Da Nang city, Viet Nam. Authors: Pham Thi Kim Thoa, Hoang Thanh Son, Nguyen Thi Kim Yen. Journal of Biodiversity and Environmental Sciences (JBES), ISSN: 2220-6663; IF=1.35. No: Vol.7,No.6. Pages: p.216-221. Year 2015. (Jan 7 2016 3:14PM)
[5]Article: Medicinal plants used by the Hre community in the Ba To district of central Vietnam. Authors: Vo Van Minh, Nguyen Thi Kim Yen, Pham Thi Kim Thoa. . Tạp chí: Journal of Medicinal Plants Studies. No: 2/2914. Pages: ISSN: 2320-3862; IF=1.88. Year 2014. (Jun 11 2014 9:58PM)
[6]Article: Biodiversity indices and utilization of edible wild plants: a case study of the Cham Island in Quang Nam Province, Vietnam. Authors: Pham Thi Kim Thoa, Le Phuoc Cuong and Nguyen Thi Kim Yen. Journal of Research in Environmental Science and Toxicology, ISSN: 2315-5698; IF=1.4. No: Vol.2,No.9. Pages: pp.167-174. Year 2013. (Jan 9 2014 7:34PM)
[7]Article: SPATIAL ANALYSIS FOR WOODY PLANTS FOREST COVER BIODIVERSITY OF ECOTOURISM OBJECTS IN NATURAL CONSERVATION AREA - SON TRA PENINSULA – DANANG CITY . Authors: Pham Thi Kim Thoa, Tchernov I.M . СПбГЛТУ - Россия, ISSN 0327-9537. No: 8. Pages: 53-61. Year 2012. (Feb 4 2013 4:28PM)
[8]Article: Fragmentation and mixing of plantations as a result of economic activity. Authors: Алексеев А.С., Фам Тхи Ким Тхоа., Чернов И.М.. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Вып. 191. СПб, ISSN: 2079-4304. Pages: 13-22. Year 2010. (May 17 2011 8:19PM)
[9]Article: Spatial analysis of forest vegetation cover diversity using GIS-technologies (case study for Lisino training and experimental forest). . Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Чернов И.М., Алексеев А.С.. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. (Санкт-Петербург) ISSN: 2079-4304
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. No: 192. Pages: 288-296. Year 2010.
(May 17 2011 8:25PM)
[10]Article: Spatial analysis of the forest plant cover variety (based on the example of experimental-research [Lisinskogo] forest management). Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Чернов И.М., Алексеев А.С.. Биологическое разнообразие, озеленение, лесопользование. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, проходившей 11-12 ноября 2008 г. СПб.: Изд-во СПбГЛТА. Pages: 46-52. Year 2009. (May 17 2011 8:14PM)
[11]Article: Violations of forest during harvesting. Authors: Фам Тхи Ким Тхоа
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Современные проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях рынка. Сборник материалов Международной научно-практической конференции молодых ученых, проходившей 15-16 ноября 2006 г. СПб.: Изд-во СПбГЛТА
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 35-58. Year 2007.
(May 17 2011 8:27PM)
[12]Article: Features of the dynamics forests of Leningrad region. Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Нгуен Нган Хa. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Сборник докладов молодых ученых на ежегодной научной конференции Санкт-Петербургской лесотехнической академии. No: Вып. 12. СПб., 2007. ISSN: 2079-4304. Pages: 64-66. Year 2007. (May 17 2011 8:28PM)
[13]Article: Features of the dynamics forests of Leningrad region. Authors: Фам Тхи Ким Тхоа, Нгуен Нган Ха. Известия Санкт-Петербургской лесотехнической академии. Сборник докладов молодых ученых на ежегодной научной конференции Санкт-Петербургской лесотехнической академии. СПб. No: ,ISBN5-9239-0060-2. Pages: 64-66. Year 2007. (May 17 2011 8:31PM)
  
 Sách và giáo trình
(Sep 7 2017 11:55AM)(Oct 25 2015 11:31PM)
[1]

Giáo trình Quản lý Tài nguyên rừng và Đa dạng sinh họcChủ biên: Phạm Thị Kim Thoa. Đồng tác giả: Nguyễn Thị Tiến. Nơi XB: Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội. Năm 2017.

[2]Пространственный анализ разнообразия лесного растительского покрова Chủ biên: Phạm Thị Kim Thoa. Nơi XB: LAP-LAMBERT Academic Publishing, Germany; ISBN: 978-3-659-75482-1. Năm 2015.
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Ngô Ngọc Tân
Đề tài: Đánh giá tình hình sinh trưởng và phát triển của các loài cây được trồng trên mô hình thử nghiệm đường băng xanh cản lửa tại tp Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2019

 2020

[2]Nguyễn Thị Lan
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý chât thải rắn sinh hoạt ở huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2020

[3]Trần Trương Thanh
Đề tài: Nghiên cứu đặc điểm phân bố của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại tại Khu BTTN Bà Nà – Núi Chúa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2019

[4]Nguyễn Thị Ngọc Lâm
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái đến sinh trưởng, phát triển của thực vật ngoại lai xâm hại tại KBTTB Bà Nà – Núi Chúa, TP. Đà Nẵng 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Trần Thị Thu Thư
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm tái sinh của thảm thực vật rừng sau cháy tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2018

[6]VÕ ThỊ Kim NgÂn
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 ĐHĐN

 2016

 2017

[7]Lê Nguyễn Cẩm Hương
Đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật thân gỗ tại khu du lịch Bà Nà thành phố Đà Nẵng

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[8]Trần Thị Bích Tùng
Đề tài: Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải rắn và ứng dụng GIS trong công tác thu gom, vận chuyển tại huyện Thăng Bình, Tỉnh Quảng Nam 

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[9]Hồ Thị Thu Phương
Đề tài: Nghiên cứu tình hình khai thác và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển một số loài cây thuốc quý tại khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà – Núi Chúa

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[10]Đoàn Vĩnh Sinh
Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) quản lý chất thải nguy hại trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2015

 2015

[11]Ngô Quốc Phú
Đề tài: Đánh giá hiện trạng nguồn tài nguyên thực vật rừng và đề xuất giải pháp quản lí bằng công cụ GIS tại khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm – thành phố Hội An.

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2013

 2014

[12]Nguyễn Thị Kiều Oanh
Đề tài: Khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp quản lý tổng hợp môi trường nước biển ven bờ khu vực Bàn Than, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Đại học Bách Khoa - ĐHĐN

 2013

 2014

[13]Võ Hoàng Thục Trang
Đề tài: Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) để quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại Tp. Quảng Ngãi

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[14]Nguyễn Thị Phượng
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp khai thác, sử dụng nguồn lợi rong Mơ (Sargassum) tại khu vực biển Bàn Than, xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[15]Phạm Ngọc Huyền
Đề tài: Đánh giá hiện trạng và ứng dụng công nghệ GIS trong công tác quản lý công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại thành phố Đồng Hới – tỉnh Quảng Bình

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2014

 2014

[16]Nguyễn Văn Hành
Đề tài: Đánh giá tính đa dạng thực vật thân gỗ tại khu Bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2012

 2013

[17]Nguyễn Thị Kim Yến
Đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển các loài rau dại ăn được có giá trị tại đảo Hòn Cù Lao Chàm, Tp Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

 Thạc sĩ

 Trường Đại học Sư Phạm - ĐHĐN

 2013

 2013

  
 Giải thưởng khoa học, phát minh và sáng chế
SttTênLĩnh vựcNăm nhậnSốNơi cấp
[1] Giải C ”Hoạt động Khoa học và Công nghệ tiềm năng” năm học 2015-2016

 Khoa học công nghệ

 2016

 411/QĐ-ĐHBK

 Trường Đại học Bách Khoa

[2] Giấy khen của Bộ trưởng Bộ tài nguyên và môi trường tặng thưởng tham gia cuộc thi "Thanh niên quốc tế lần thứ 2 ngành Lâm nghiệp, Matxcva, 2005"

 Nông lâm ngư

 2005

 

 Liên Bang Nga

cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
losartankalium krka bivirkninger go losartan
  
 Khen thưởng
[1] Phạm Thị Kim Thoa, Chiến sĩ thi đua cấp ĐHĐN. Năm: 2012,2013, 2014, 2015, 2016,2017,2018,2020.
[2] Phạm Thị Kim Thoa, Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN. Năm: 2013.
[3] Phạm Thị KimThoa, Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2015, 2018.
[4] Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2015. Số: QĐ số: 09-QĐ/TVĐU ngày 13/01/2016. Năm: 2016.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh thái môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2016 Sinh viên, Hoc viên  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[2]Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 Cao học  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[3]Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 Sinh viên, học viên  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[4]Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[5]Đánh giá tác động sinh thái
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cao học  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn