Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 87,185,949

SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Sinh thái môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2016 Sinh viên, Hoc viên  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[2]Quản lý tài nguyên thiên nhiên
Ngành: Khoa học môi trường
 2013 Cao học  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[3]Ứng dụng GIS trong quản lý tài nguyên và môi trường
Ngành: Khoa học môi trường
 2012 Sinh viên, học viên  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[4]Quản lý tài nguyên rừng và đa dạng sinh học
Ngành: Khoa học môi trường
 2011 Sinh viên  Đại học Bách Khoa - ĐHĐN
[5]Đánh giá tác động sinh thái
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2011 Cao học  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn