Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,815,778

 Đa dạng sinh học và giải pháp bền vững thực vật thân gỗ tại khu du lịch Bà Nà – Khu bảo tồn thiên nhiên Bà Nà - Núi Chúa thành phố Đà Nẵng.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Thị Kim Thoa, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Yến
Nơi đăng: Tạp chí Nông nghiệp &PTNT, bộ NN&PTNT; ISSN 1859-4581; Số: 11/2016;Từ->đến trang: 83-88;Năm: 2016
Lĩnh vực: Nông lâm ngư; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn