Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,037,024

 Nghiên cứu, phân tích chỉ số đa dạng sinh học thực vật thân gỗ - áp dụng cho khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà - TP. Đà Nẵng
Chủ nhiệm:  Phạm Thị Kim Thoa; Thành viên:  Trịnh Ngọc Bon
walgreens prints coupons open free printable coupons
Số: Đ2012-02-40 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Nông lâm ngư
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me

+ 01 bài báo đăng trên tạp chí Viện khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

+ 01 bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Lâm nghiệp của trường Đại học tổng hợp Lâm nghiệp quốc gia Xanh Petebua – Liên Bang Nga

+ Báo cáo phân tích sẽ chuyển qua thư viện làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên cao học các chuyên ngành môi trường, quản lý môi trường, sinh thái học.

+ Kết quả nghiên cứu sẽ được chuyển cho ban quản lý Khu BTTN Sơn Trà và Sở TNMT TP. Đà Nẵng làm tư liệu.

+ Địa chỉ ứng dụng cho khu hệ bán đảo Miền Trung – Tây Nguyên.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn